Podrška izvozu MMSPP u Rumuniju i Makedoniju

 

Spoljnotrgovinska razmena Srbija – Rumunija

Rumunija, kao najveća susedna zemlja predstavlja značajnog spoljnotrgovinskog partnera Republike Srbije. Bilateralna trgovina se odvija u skladu sa Prelaznim sporazumom o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske unije sa jedne i Republike Srbije sa druge strane.

Među 164 zemlje u koje je Srbija plasirala proizvode u 2015. godini Rumunija zauzima 4. mesto najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera Srbije. U isto vreme, na listi od 187 zemalja iz kojih je Srbija uvozila proizvode, Rumunija je bila na 12. mestu, prema vrednosti realizovanog uvoza.

U 2015. godini ukupna robna razmena iznosila je 1.135 miliona evra, i veća je za 6% u odnosu na prethodnu godinu. Izvoz Srbije u Rumuniju iznosio 670,5 miliona evra i veći je za 7%, a uvoz iz Rumunije iznosio je 464,4 miliona evra. Srbija je zabeležila suficit u robnoj razmeni sa Rumunijom u iznosu od oko 206 miliona evra.

Tabela 11: Vrednost izvoza i uvoza sa Republikom Rumunijom u milionima evra

Godina

Izvoz

Indeks

Uvoz

Indeks

Ukupno

Saldo

% pokrivenosti uvoza izvozom

2008.

272,2

141,0

428,8

137,5

701,0

-156,6

63,5

2009.

342,8

125,7

376,3

77,0

719,1

-33,5

91,1

2010.

490,9

143,2

449,5

119,5

940,4

41,4

109,3

2011.

583,1

118,8

637,9

141,9

1221,0

-54,8

91,4

2012.

703,1

120,6

640,5

100,4

1343,5

62,6

109,8

2013.

590,9

84,0

438,4

68,3

1029,3

152,5

134,8

2014.

627,6

106,3

443,2

101,1

1070,8

184,4

141,6

2015.

670,5

106,8

464,4

104,8

1135,0

206,1

144,4

2016/6

354,0

88,1

242,0

102,8

596,0

112,0

146,3

Izvor : Republički zavod za statistiku

Karakteristike privrede Republike Rumunije

Rumunija je članica Evropske Unije od 2007.g. i poslednjih desetak godina privreda je pretrpela značajne promene kako u javnom tako i privatnom sektoru. 

Što se tiče najrazvijenijih privrednih sektora u Rumuniji to su: proizvodnja mašina i transportnih sredstava (uključujući tu veoma razvijenu automobilsku industriju i proizvodnju delova za automobile), energetika, hemijska industrija, obnovljivi izvori energije, IT sektor i prehrambena industrija.

Kada govorimo o automobilskoj industriji treba reći da se najveći deo proizvodnje ove industrije ostvari u fabrikama koje su u vlasništvu drugih EU zemalja iako ima i domaćih kao Roman Brasov, Igero Bus. Na ovom tržištu je prisutan Ford koji je kupio Daewoo Rumunija, dok je Renault sa svojim brendom Dacie i u 2009.g. ostvario vodeće rezultate u prodaji vozila. Rumunija ima značajne izvore prirodnog gasa i uglja i najveći procenat proizvodnje elek.energije potiče od eksploatacije uglja, prirodnog gasa, hidropotencijala i nuklearnih izvora.

Najvažniji partneri u izvozu Rumunije sa svetom su: Nemačka, Italija, Francuska, Mađarska i Poljska.
Najvažniji proizvodi u izvozu Rumunije u svet 2015. godini su: električni i elektronski uređaji, vozila osim tramvajskih i železničkih, mašine i oprema, mineralna goriva i ulja, nameštaj.
Najvažniji partneri u uvozu su: Nemačka, Italija, Mađarska, Francuska, Poljska, Kina, Holandija, Austrija, Turska, Ruska Federacija.
Najvažniji proizvodi u uvozu Rumunije iz sveta u  2015. godini su: Eektrični i elektronski uređaji, mašine i oprema, vozila osim tramvajskih i železničkih, mineralna goriva i ulja, plastika.

Analizu izvoza Srbije prema Republici Rumuniji  posmatraćemo kroz dve klasifikacije:

  • Ostvarena vrednost izvoza sektora SMTK - Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija uz detaljniji pregled odseka SMTK
  • Ostvarena vrednost izvoza kroz sektore KD (Klasifikacija delatnosti) uz dodatni pregled grupe delatnosti

Tabela 12: Vrednost izvoza u Rumuniju po sektorima SMTK u hilj. eur  

SEKTORI SMTK 

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

Hrana i žive životinje

509621.7

275817.8

370065.7

330345.0

363784.5

Pića i duvan

2201.0

36.1

241.6

461.5

3440.1

Sirove materije, nejestive, osim goriva

53129.6

65099.6

17805.5

15608.2

31768.2

Mineralna goriva, maziva i srodni proizvodi

85050.6

114885.3

84100.5

34125.7

48728.3

Životinjska i bilјna ulјa, masti i voskovi

191.4

61.0

56.5

161.0

454.2

Hemijski i sl. proizvodi, nigde nepomenuti

45588.3

60209.8

58927.5

71201.9

77577.5

Izrađeni proizvodi svrstani po materijalu

142660.1

185430.6

196411.2

170573.2

154012.5

Mašine i transportni uređaji

25372.7

36018.9

54685.4

77673.7

114541.5

Razni gotovi proizvodi

40048.3

46530.2

46382.7

44861.0

56917.7

Proizvodi nepomenuti u SMTK Rev. 4

545.9

1419.0

1311.0

615.3

383.8

Izvor: Republički zavod za statistiku

GRAFIKON 7: Pregled kretanja vrednosti izvoza u Rumuniju po sektorima SMTK

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela 13: Vrednost izvoza u Rumuniju po odsecima SMTK u hilj. USD

ODSEK SMTK  

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

00

Žive životinje, osim životinja iz odseka 03

 

8.5

0.1

0.0

0.0

01

Meso i prerade od mesa

0.0

0.0

0.0

174.7

23.6

02

Mlečni proizvodi i ptičja jaja

899.5

818.6

568.6

660.8

1260.6

03

Ribe,lјuskari,mekušci i prerađevine od njih

 

16.8

4.8

4.8

28.3

04

Žitarice i proizvodi na bazi žitarica

490107.4

265781.0

330598.9

299964.1

334396.7

05

Povrće i voće

1529.5

4204.8

3926.8

5808.7

4831.1

06

Šećer,proizvodi od šećera i med

11720.4

745.8

29797.9

18074.1

16571.6

07

Kafa,čaj,kakao,začini i proizvodi od njih

534.7

763.6

863.6

1465.8

1869.1

08

Stočna hrana(osim žita u zrnu)

740.7

863.2

1018.5

987.3

1490.7

09

Razni proizvodi za hranu i prerađevine

4089.6

2615.6

3286.5

3204.7

3312.7

11

Pića

2094.2

23.0

231.1

450.1

1144.2

12

Duvan i proizvodi od duvana

106.8

13.1

10.5

11.4

2295.9

21

Kože i krzno,sirovi

0.0

0.0

0.1

0.8

0.6

22

Ulјano semenje i ulјani plodovi

5759.4

1225.4

1619.3

6970.1

19609.4

23

Sirovi kaučuk,uklј.sintetički i regenerisani

142.6

273.0

479.1

946.2

900.8

24

Pluta i drvo

344.2

627.0

917.8

1361.0

3579.1

25

Celuloza i otpaci od hartije

0.0

0.0

14.4

0.0

0.0

26

Tekstilna vlakna i otpaci

7.0

21.6

6.8

0.3

14.7

27

Sirova đubriva(osim iz odseka 56) i minerali

432.9

328.1

808.1

1044.0

847.6

28

Metalne rude i otpaci metala

45805.8

61418.3

12981.6

5017.0

6677.3

29

Životinjske i bilјne sirove materije,nn

637.8

1206.1

978.2

268.9

138.7

32

Kameni ugalј,koks i briketi

6.8

13.2

7.6

0.9

0.3

33

Nafta,naftini derivati i srodni proizvodi

83863.5

107737.9

82254.4

33603.4

41348.9

34

Gas,prirodni i industrijski

760.5

0.0

0.3

72.9

9.6

35

Električna energija

419.7

7134.2

1838.1

448.6

7369.4

41

Životinjska ulјa i masti

 

 

0.0

0.0

 

42

Čvrste bilјne masti i ulјa,sirove,rafinisane

165.9

21.2

10.3

129.3

438.6

43

Životinjske i bilјne masti i ulјa,prerađeni

25.4

39.8

46.3

31.7

15.7

51

Organski hemijski proizvodi

7545.6

4220.7

2936.6

11991.7

16596.2

52

Neorganski hemijski proizvodi

3977.9

4519.7

4276.5

5538.3

5666.9

53

Proizvodi za bojenje i štavlјenje

485.2

415.6

764.9

426.1

538.8

54

Medicinski i farmaceutski proizvodi

8257.9

8249.7

8963.6

10049.8

8100.9

55

Eterična ulјa,parfimer. i toaletni preparati

9417.2

10618.5

9301.7

11460.5

11077.2

56

Đubriva(osim sirovih)

808.8

2465.3

1695.7

5937.6

5724.3

57

Plastične materije u primarnim oblicima

7917.2

22110.2

19900.0

13540.0

15376.1

58

Plastične mase u ostalim oblicima

4339.5

4588.0

6644.7

6682.2

7030.8

59

Hemijske materije i proizvodi,nn

2839.1

3022.0

4443.7

5575.7

7466.4

61

Koža,proizvodi od kože,nn, i obrađena krzna

98.0

234.6

885.2

206.2

650.6

62

Proizvodi od kaučuka,nigde nepomenuti

16220.2

15490.7

17440.4

21715.7

26063.2

63

Proizvodi od plute i drveta(osim nameštaja)

2713.9

2518.7

4124.6

4502.9

5698.2

64

Hartija,karton i proizvodi od celuloze

15482.9

16316.2

17998.1

15744.8

17434.7

65

Predivo,tkanine i tekstilni proizvodi

2957.9

7804.0

23382.8

24951.6

23685.6

66

Proizvodi od nemetalnih minerala

18987.7

20776.4

22482.6

19079.7

19485.6

67

Gvožđe i čelik

65444.4

90292.3

80866.1

54753.9

23594.9

68

Obojeni metali

8717.7

7308.1

5261.5

7181.4

10827.7

69

Proizvodi od metala,nigde nepomenuti

12037.5

24689.5

23970.0

22437.0

26572.1

71

Pogonske mašine i uređaji

597.8

463.1

198.0

11982.4

11260.2

72

Mašine specijalizovane za industriju

2872.5

3436.7

4990.6

3327.6

4400.0

73

Mašine za obradu metala

1451.4

732.9

1390.9

3026.0

308.6

74

Industrijske mašine za opštu upotrebu,nn

2643.8

2120.0

3098.8

4244.4

6850.4

75

Kancelarijske mašine i mašine za AOP

48.4

221.3

100.8

120.9

237.1

76

Telekomunikacioni i audio aparati i oprema

106.3

129.8

100.1

177.8

211.7

77

Električne mašine,aparati i uređaji,nn

4058.6

7691.2

26050.1

30505.9

68309.1

78

Drumska vozila(uklјučujući i ACV vozila)

10683.8

19197.2

17734.3

23295.5

22350.7

79

Ostala transportna sredstva i oprema

2910.2

2026.7

1021.8

993.1

613.7

81

Montažne zgrade;sanitarni i drugi uređaji

868.2

1158.7

1876.0

1694.8

2417.7

82

Nameštaj i delovi;postelјina,madraci,jastuci

9236.1

11974.8

15401.8

17157.7

22177.4

83

Predmeti za putovanje,ručne torbe i slično

0.7

45.5

61.2

92.7

106.8

84

Odevni predmeti i pribor za odevanje

12599.6

12038.8

9891.7

7887.5

6973.3

85

Obuća

5906.1

6028.5

3369.1

3326.3

6048.8

87

Profesionalni,naučni i kontrolni instrumenti

315.9

170.3

646.1

298.6

747.5

88

Fotoaparati;optič.proizvodi;časovnici,satovi

68.4

17.1

8.8

1.6

22.1

89

Razni gotovi proizvodi,nigde nepomenuti

11053.2

15096.5

15127.9

14401.8

18424.1

96

Metalni novac,koji nije sredstvo plaćanja

 

 

 

 

 

97

Zlato(osim ruda i koncentrata zlata)

 

 

 

 

 

99

Nerazvrstana roba

545.9

1419.0

1311.0

615.3

383.8

Izvor: Republički zavod za statistiku

Kontinuirani rast vrednosti obima izvoza u Republiku Rumuniju, u poslednjih 5 godina, beleže sledeći odseci SMTK:

  • Kafa, čaj, kakao, začini i proizvodi od njih
  • Pluta i drvo
  • Plastične mase u ostalim oblicima
  • Industrijske mašine za opštu upotrebu, nn
  • Električne mašine, aparati i uređaji, nn
  • Nameštaj i delovi; postelјina, madraci, jastuci

Šifra

Naziv

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

01

  Polјoprivredna proizvodnja, lov i uslužne delatnosti

385566

201050

254181

276296

320772

02

  Šumarstvo i seča drveća

35

-

40

97

841

08

  Ostalo rudarstvo

310

242

594

921

741

10

  Proizvodnja prehrambenih proizvoda

15821

7746

30881

27543

27732

11

  Proizvodnja pića

1614

17

177

407

1033

12

  Proizvodnja duvanskih proizvoda

13

10

8

10

2072

13

  Proizvodnja tekstila

2306

5629

17510

22862

22240

14

  Proizvodnja odevnih predmeta

9771

9060

7409

7084

6291

15

  Proizvodnja kože i predmeta od kože

4689

4761

3238

3254

6105

16

  Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja

2347

2366

3757

5173

7485

17

  Proizvodnja papira i proizvoda od papira

12036

12391

13588

14279

15875

19

  Proizvodnja koksa i derivata nafte

65370

80987

61565

30395

37287

20

  Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

40596

72122

35060

49479

56424

21

  Proizvodnja osnovnih farmaceut. proizvoda i preparata

6553

6196

6762

9073

7325

22

  Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

20491

21317

24810

33885

40178

23

  Proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala

14944

15677

16913

17216

17499

24

  Proizvodnja osnovnih metala

57389

73549

64979

55837

31963

25

  Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina

9884

20009

19449

20801

23437

26

  Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

562

419

614

420

2021

27

  Proizvodnja električne opreme

2375

3495

4628

17146

24927

28

  Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme

5347

4554

6546

8656

10157

29

  Proizvodnja motornih vozila i prikolica

10195

17775

27950

40908

68734

30

  Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

2248

1544

765

896

709

31

  Proizvodnja nameštaja

7168

8941

11625

14823

18869

32

  Ostale prerađivačke delatnosti

748

660

302

518

551

35

  Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom

329

5416

1342

404

6547

38

  Sakuplјanje, tretman i odlaganje otpada

20996

10272

8957

8000

6216

58

  Izdavačke delatnosti

3145

4531

4307

4124

5429

59

  Kinematografska, televizijska i muzička produkcija

76

28

0

12

5

89

  Neklasifikovano po KD

10

27

15

9

14

90

  Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti

1

1

 

 

 

UKUPNO

702944

590793

627974

670539

769479

 

GRAFIKON 8: Vrednost izvoza u Rumuniju - oblasti KD ( u hilj. EUR)

 

 

TABELA 15: Izvoz Srbije u Rumuniju po sektorima KD (grupe delatnosti)  (u hilj.USD)

Napomena: Zasenčene su grupe delatnosti koje ostvaruju kontinuitet u povećanju vrednosti izvoza

SEKTORI KD

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

UKUPNO

702944

590793

627974

670539

769479

 0111

  Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i ulјarica

384537

199398

252560

274515

319344

 0113

  Gajenje povrća, korenastih i krtolastih bilјaka

321

323

295

576

484

 0119

  Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih bilјaka

97

184

87

93

58

 0121

  Gajenje grožđa

0

7

1

1

34

 0123

  Gajenje agruma

0

7

   

24

 0124

  Gajenje jabučastog i koštičavog voća

121

442

595

666

581

 0125

  Gajenje ostalog žbunastog i jezgrastog voća

20

23

150

136

26

 0128

  Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilјa

0

0

18

51

0

 0129

  Gajenje ostalih višegodišnjih bilјaka

168

83

47

2

0

 0130

  Gajenje sadnog materijala

145

546

392

84

63

 0149

  Uzgoj ostalih životinja

85

30

34

173

157

 0220

  Seča drveća

35

0

40

95

840

 0811

  Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena

-

4

2

2

0

 0812

  Eksploatacija šlјunka, peska, gline i kaolina

228

212

563

892

669

 0891

  Eksploatacija minerala

0

0

0

12

47

 0892

  Eksploatacija treseta

5

10

6

1

0

 0893

  Eksploatacija natrijum-hlorida

37

16

23

14

22

 0899

  Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala

40

 

0

0

3

 1013

  Proizvodnja mesnih prerađevina

0

0

0

15

22

 1020

  Prerada i konzervisanje ribe, lјuskara i mekušaca

0

12

4

4

26

 1031

  Prerada i konzervisanje krompira

0

0

2

2

0

 1032

  Proizvodnja sokova od voća i povrća

1

1

58

146

191

 1039

  Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća

803

2458

2005

3734

3023

 1041

  Proizvodnja ulјa i masti

761

606

610

697

1082

 1051

  Prerada mleka i proizvodnja sireva

0

0

193

327

499

 1052

  Proizvodnja sladoleda

701

625

235

269

635

 1061

  Proizvodnja mlinskih proizvoda

35

56

258

18

155

 1062

  Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda

55

73

150

534

538

 1071

  Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača

0

0

1

42

35

 1072

  Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača

84

140

206

444

602

 1073

  Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda

0

9

1

6

0

 1081

  Proizvodnja šećera

9181

540

23148

16159

14976

 1082

  Proizvodnja čokolade i konditorskih proizvoda

444

610

716

1298

1666

 1083

  Prerada čaja i kafe

0

0

0

27

85

 1084

  Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani

80

63

493

799

883

 1085

  Proizvodnja gotovih jela

149

151

138

292

488

 1086

  Proizvodnja hranlјivih preparata i dijetetske hrane

0

0

6

0

0

 1089

  Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

2945

1755

1893

1839

1641

 1091

  Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje

437

363

435

506

662

 1092

  Proizvodnja gotove hrane za kućne lјubimce

145

285

323

383

523

 1101

  Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića

13

9

7

39

62

 1102

  Proizvodnja vina od grožđa

1590

0

18

3

0

 1107

  Proizvodnja osvežavajućih pića i flaširane vode

10

6

151

363

970

 1200

  Proizvodnja duvanskih proizvoda

13

10

8

10

2072

 1310

  Priprema i predenje tekstilnih vlakana

43

45

26

131

240

 1320

  Proizvodnja tkanina

987

469

154

210

1049

 1391

  Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala

0

5

5

397

2269

 1392

  Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće

27

3406

8649

10729

6304

 1393

  Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod

996

1120

1376

1940

2416

 1394

  Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža

134

335

663

595

834

 1395

  Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta, osim odeće

1

113

6082

7783

7961

 1396

  Proizvodnja tehničkog i industrijskog tekstila

117

122

45

52

478

 1399

  Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta

1

13

511

1025

689

 1412

  Proizvodnja radne odeće

1

1

10

5

4

 1413

  Proizvodnja ostale odeće

41

5

6

143

79

 1414

  Proizvodnja rublјa

16

26

38

70

256

 1419

  Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora

9

13

18

71

278

 1431

  Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa

9703

9015

7336

6795

5674

 1511

  Štavlјenje i dorada kože, dorada i bojenje krzna

66

166

643

169

579

 1512

  Proizvodnja putnih i ručnih torbi i kaiševa

11

45

58

100

105

 1520

  Proizvodnja obuće

4612

4551

2537

2985

5421

 1610

  Rezanje i obrada drveta

235

472

645

1119

2356

 1621

  Proizvodnja furnira i ploča od drveta

851

562

1702

2322

2824

 1622

  Proizvodnja parketa

1228

1297

1329

1656

2123

 1623

  Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata

14

0

36

11

26

 1624

  Proizvodnja drvne ambalaže

3

13

33

51

140

 1629

  Proizvodnja proizvoda od drveta, plute, slame i pruća

17

21

14

14

16

 1712

  Proizvodnja papira i kartona

9247

9440

11267

11287

12509

 1721

  Proizvodnja talasastog papira, kartona i ambalaže

2350

2327

1653

1852

1558

 1722

  Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu

395

620

618

1002

1645

 1723

  Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira

0

0

31

72

83

 1729

  Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona

44

4

18

65

79

 1920

  Proizvodnja derivata nafte

65370

80987

61565

30395

37287

 2011

  Proizvodnja industrijskih gasova

1994

1939

1994

2111

1881

 2012

  Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata

35

32

30

23

18

 2013

  Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija

19053

40844

6740

2873

3228

 2014

  Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija

5748

3197

2251

11045

15024

 2015

  Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja

649

1881

1256

5361

5145

 2016

  Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima

3167

13541

11569

12005

13620

 2017

  Proizvodnja sintetičkog kaučuka

104

207

349

847

807

 2020

  Proizvodnja pesticida i hemikalija za polјoprivredu

5

166

106

11

13

 2030

  Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza

345

282

545

361

467

 2041

  Proizvodnja deterdženata, sapuna i sredstava za čišćenje

7198

7779

6710

9953

9535

 2042

  Proizvodnja parfema i toaletnih preparata

120

161

203

363

423

 2051

  Proizvodnja eksploziva

1692

1541

1979

3901

5548

 2052

  Proizvodnja sredstava za leplјenje

7

8

36

29

23

 2053

  Proizvodnja eteričnih ulјa

28

48

97

16

23

 2059

  Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda

448

491

1159

511

622

 2060

  Proizvodnja veštačkih vlakana

3

8

35

70

46

 2110

  Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda

123

-

-

48

26

 2120

  Proizvodnja farmaceutskih preparata

6430

6196

6762

9025

7299

 2211

  Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma

12282

11202

12659

18683

20912

 2219

  Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

363

563

500

900

2668

 2221

  Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila

3373

3444

4929

5986

5963

 2222

  Proizvodnja ambalaže od plastike

2046

3491

3682

4068

5620

 2223

  Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo

1738

1796

2127

2401

2770

 2229

  Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

688

821

913

1848

2246

 2312

  Oblikovanje i obrada ravnog stakla

65

324

6

24

57

 2313

  Proizvodnja šuplјeg stakla

52

29

38

53

6

 2314

  Proizvodnja staklenih vlakana

3

28

92

121

129

 2319

  Proizvodnja i obrada ostalog stakla

16

11

0

3

1

 2320

  Proizvodnja vatrostalnih proizvoda

16

45

11

11

9

 2331

  Proizvodnja keramičkih pločica i ploča

257

354

580

915

941

 2332

  Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda

8519

7805

7980

8815

9081

 2344

  Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike

0

0

228

3

0

 2349

  Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda

2

6

9

13

9

 2361

  Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo

44

19

16

25

81

 2369

  Proizvodnja ostalih proizvoda od betona i gipsa

28

15

12

18

11

 2391

  Proizvodnja brusnih proizvoda

174

171

189

192

39

 2399

  Proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala

5707

6859

7743

7022

7132

 2410

  Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura

46637

62708

55392

44519

14178

 2420

  Proizvodnja čeličnih cevi, profila i fitinga

2678

4182

3805

3357

6331

 2431

  Hladno valјanje šipki

0

0

0

5

29

 2432

  Hladno valјanje plјosnatih proizvoda

1183

1087

971

1072

766

 2433

  Hladno oblikovanje profila

37

42

735

373

843

 2434

  Hladno vučenje žice

1

12

24

31

23

 2442

  Proizvodnja aluminijuma

378

368

282

909

1079

 2443

  Proizvodnja olova, cinka i kalaja

701

3

55

688

1169

 2444

  Proizvodnja bakra

5763

5121

3695

4881

7541

 2451

  Livenje gvožđa

11

26

20

1

3

 2511

  Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova

576

1517

422

1332

3061

 2512

  Proizvodnja metalnih vrata i prozora

44

33

0

5

6

 2521

  Proizvodnja kotlova i radijatora za grejanje

414

782

1268

1342

1985

 2529

  Proizvodnja ostalih metalnih cisterni i kontejnera

0

83

40

225

290

 2530

  Proizvodnja parnih kotlova, osim za centr. grejanje

385

299

0

237

0

 2540

  Proizvodnja oružja i municije

428

1050

984

532

618

 2571

  Proizvodnja sečiva

0

2

3

48

11

 2572

  Proizvodnja brava i okova

459

504

826

998

1157

 2573

  Proizvodnja alata

273

473

932

1256

975

 2591

  Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže

5

5

76

4

6

 2592

  Proizvodnja ambalaže od lakih metala

5701

6950

7232

6987

8234

 2593

  Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga

72

69

160

130

185

 2594

  Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih proizvoda

42

54

81

99

253

 2599

  Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

1486

8188

7426

7606

6655

 2611

  Proizvodnja elektronskih elemenata

2

0

1

7

1077

 2612

  Proizvodnja štampanih elektronskih ploča

212

15

14

1

8

 2620

  Proizvodnja računara i periferne opreme

15

173

51

95

72

 2630

  Proizvodnja komunikacione opreme

62

74

55

86

124

 2640

  Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju

21

6

19

73

67

 2651

  Proizvodnja mernih instrumenata i aparata

237

104

464

158

634

 2711

  Proizvodnja elektromot. generatora i transformatora

135

76

252

10650

10152

 2712

  Proizvodnja opreme za distribuciju elektr. energije

44

85

167

83

39

 2720

  Proizvodnja baterija i akumulatora

33

27

10

0

0

 2732

  Proizvodnja ostalih elektronskih i elektr. kablova

41

34

13

62

5418

 2733

  Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova

151

150

121

234

346

 2740

  Proizvodnja opreme za osvetlјenje

131

29

106

186

218

 2751

  Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo

850

1964

2582

3396

5612

 2752

  Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo

948

1081

1277

2362

2908

 2790

  Proizvodnja ostale električne opreme

42

48

100

172

232

 2811

  Proizvodnja motora i turbina, osim za motorna vozila

21

42

35

35

32

 2812

  Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja

51

1

4

20

112

 2813

  Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora

76

96

123

287

1482

 2814

  Proizvodnja ostalih slavina i ventila

112

110

174

149

125

 2815

  Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih elemenata

66

107

68

361

338

 2821

  Proizvodnja industrijskih peći i gorionika

509

150

155

43

131

 2822

  Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje

59

68

81

158

380

 2823

  Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme

24

9

25

15

147

 2824

  Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima

1

0

11

29

37

 2825

  Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme

315

45

24

619

817

 2829

  Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene

402

454

584

1089

2259

 2830

  Proizvodnja mašina za polјoprivredu i šumarstvo

1247

1495

1383

1183

923

 2841

  Proizvodnja mašina za obradu metala

1117

513

1054

2702

232

 2849

  Proizvodnja ostalih alatnih mašina

4

142

109

90

133

 2891

  Proizvodnja mašina za metalurgiju

8

38

23

13

11

 2892

  Proizvodnja mašina za rudnike i građevinarstvo

167

431

1040

549

1277

 2893

  Proizvodnja mašina za industr. hrane, pića i duvana

323

385

432

171

105

 2894

  Proizvodnja mašina za industr. tekstila, odeće i kože

155

9

10

13

35

 2895

  Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona

140

184

807

340

828

 2896

  Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume

237

149

55

30

38

 2899

  Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene

313

126

350

757

715

 2910

  Proizvodnja motornih vozila

75

5132

7205

14690

14531

 2920

  Proizvodnja karoserija za motorna vozila i prikolice

121

49

286

221

426

 2931

  Proizvodnja električne opreme za motorna vozila

1850

3240

14537

19987

48645

 2932

  Proizvodnja ostalih delova za motorna vozila

8149

9354

5922

6011

5132

 3011

  Izgradnja brodova i plovnih objekata

2199

1488

633

675

285

 3012

  Izrada čamaca za sport i razonodu

1

1

0

0

2

 3020

  Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila

35

41

123

203

276

 3030

  Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica

13

 

9

5

0

 3091

  Proizvodnja motocikala

0

0

0

3

15

 3092

  Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica

0

8

0

7

2

 3099

  Proizvodnja ostale transportne opreme

0

5

0

2

127

 3101

  Proizvodnja nameštaja za poslovne prostore

55

28

42

217

205

 3102

  Proizvodnja kuhinjskog nameštaja

22

0

16

33

98

 3103

  Proizvodnja madraca

0

2

5

2

50

 3109

  Proizvodnja ostalog nameštaja

7091

8911

11562

14571

18517

 3212

  Proizvodnja nakita i srodnih predmeta

1

0

1

7

10

 3230

  Proizvodnja sportske opreme

25

48

53

47

69

 3240

  Proizvodnja igara i igračaka

572

408

34

24

62

 3250

  Proizvodnja medicinskih i stomatoloških materijala

83

96

46

131

50

 3291

  Proizvodnja metli i četki

35

62

96

189

136

 3299

  Proizvodnja ostalih predmeta

32

47

72

120

218

 3511

  Proizvodnja električne energije

329

5416

1342

404

6547

 3811

  Skuplјanje otpada koji nije opasan

20996

10150

7226

4704

6203

 3812

  Skuplјanje opasnog otpada

0

122

1731

3296

13

 5811

  Izdavanje knjiga

1568

1572

2306

2650

3698

 5814

  Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja

1451

2700

1972

1399

1478

 5819

  Ostala izdavačka delatnost

126

259

30

75

253

 5911

  Proizvodnja kinematografskih dela i TV programa

76

28

0

12

5

 8999

  Neklasifikovano po KD

10

27

15

9

14

RAS

Izradu sajta podržao RAS
Razvojna agencija Srbije

Kontakt

Jugoistočna razvojna mreža

Kej kola Srpskih Sestara 3/2
18000 Niš

email. office@jrm.rs
Internet. www.jrm.rs

Kancelarija u Zaječaru:
Trg Oslobođenja 1
19000 Zaječar

tel. 019 426 376

Google Maps

Štampa

Please publish modules in offcanvas position.