Podrška izvozu MMSPP u Rumuniju i Makedoniju

 

Sektori sa potencijalima za izvoz u Republiku Makedoniju

Analizom statističkih podataka vrednosti obima izvoza koju Republika ostvaruje prema Republici Makedoniji i to kroz dve klasifikacije: SMTK (Standardna Međunarodna trgovinska klasifikacija) i KD (klasifikacija delatnosti), za poslednjih 5 godina, identifikovano je 8  sektora - grupa delatnosti koje ostvaruju kontinuirani rast vrednosti izvoza. Ove sektore prepoznajemo kao primarne potencijale za izvoz u Republiku Makedoniju.

Za odabrane sektore su u nastavku prikazani profili – njihovo rangiranje (Rang sektora prema razvojnim potencijalima - Studija „Indeks razvojnih potencijala razmenjivih sektora u Srbiji  - IRP 2014 –„).

 1. Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo (Rang 4)
 2. Proizvodnja papira, celuloze i kartona (Rang 10)
 3. Prerada čaja i kafe (Rang 34) 
 4. Rashladna i ventilaciona oprema (Rang 43) 
 5. Obuća (Rang 44) 
 6. Kućna hemija i lična higijena (Rang 45)
 7. Prerada i konzervisanje mesa (Rang 72)
 8. Živinarstvo (Rang 77)

Pored identifikovanih sektora (grupe delatnosti) sa potencijalom za povećanje izvoza u Republiku Makedoniju, sledeće grupe delatnosti takođe imaju kontinuiranu tržišnu zastupljenost i pozitivnu vrednost izvoza u poslednjih 5 godina i možemo ih posmatrati kao sekundarne potencijale:

 1. 0113  Gajenje povrća, korenastih i krtolastih bilјaka
 2. 1013  Proizvodnja mesnih prerađevina
 3. 1031  Prerada i konzervisanje krompira
 4. 1042  Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
 5. 1072  Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
 6. 1082  Proizvodnja čokolade i konditorskih proizvoda
 7. 1200  Proizvodnja duvanskih proizvoda
 8. 1621  Proizvodnja furnira i ploča od drveta
 9. 1629  Proizvodnja proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
 10. 1721  Proizvodnja talasastog papira, kartona i ambalaže
 11. 1722  Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu
 12. 1723  Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira
 13. 2041  Proizvodnja deterdženata, sapuna i sredstava za čišćenje
 14. 2433  Hladno oblikovanje profila
 15. 2790  Proizvodnja ostale električne opreme
 16. 2849  Proizvodnja ostalih alatnih mašina
 17. 2893  Proizvodnja mašina za industr. hrane, pića i duvana
 18. 2899  Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene
 19. 2920  Proizvodnja karoserija za motorna vozila i prikolice
 20. 2932  Proizvodnja ostalih delova za motorna vozila
 21. 3091  Proizvodnja motocikala
 22. 3299  Proizvodnja ostalih predmeta

RAS

Izradu sajta podržao RAS
Razvojna agencija Srbije

Kontakt

Jugoistočna razvojna mreža

Kej kola Srpskih Sestara 3/2
18000 Niš

email. office@jrm.rs
Internet. www.jrm.rs

Kancelarija u Zaječaru:
Trg Oslobođenja 1
19000 Zaječar

tel. 019 426 376

Google Maps

Štampa

Please publish modules in offcanvas position.