Podrška izvozu MMSPP u Rumuniju i Makedoniju

 

Sektor sa potencijalima za izvoz u Republiku Rumuniju

Analizom statističkih podataka vrednosti obima izvoza koju Republika Srbija ostvaruje prema Republici Rumuniji za poslednjih 5 godina, identifikovano je 7 sektora sa kontinuiranim rastom vrednosti izvoza. Ove sektore prepoznajemo kao primarne potencijale za izvoz u Republiku Rumuniju.

Za odabrane sektore su u nastavku prikazani profili – njihovo rangiranje (Rang sektora prema razvojnim potencijalima - Studija „Indeks razvojnih potencijala razmenjivih sektora u Srbiji  - IRP 2014 –„).

 1. Proizvodnja električne opreme za motorna vozila (Rang 2)
 2. Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo (Rang 4)     
 3. Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene (Rang 8)
 4. Proizvodnja ambalaže od plastike (Rang 11) 
 5. Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike (Rang 12)
 6. Metalna ambalaža i grejna tela (Rang 22)
 7. Rezanje i obrada drveta (Rang 28)

Pored identifikovanih sektora (grupa delatnosti) sa potencijalom za povećanje izvoza u Republiku Rumuniju, sledeće grupe delatnosti takođe imaju kontinuiranu tržišnu zastupljenost i pozitivnu vrednost izvoza u poslednjih 5 godina i možemo ih posmatrati kao sekundarne potencijale:

 1. 1039 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
 2. 1062   Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda
 3. 1072   Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
 4. 1082   Proizvodnja čokolade i konditorskih proizvoda
 5. 1084   Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
 6. 1391   Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala
 7. 1393   Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod
 8. 1395   Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta, osim odeće
 9. 1512   Proizvodnja putnih i ručnih torbi i kaiševa
 10. 1622   Proizvodnja parketa
 11. 1624   Proizvodnja drvne ambalaže
 12. 1712   Proizvodnja papira i kartona
 13. 1722   Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu
 14. 2017   Proizvodnja sintetičkog kaučuka
 15. 2042   Proizvodnja parfema i toaletnih preparata
 16. 2221   Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila
 17. 2223   Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
 18. 2331   Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
 19. 2572   Proizvodnja brava i okova
 20. 2752   Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo
 21. 2790   Proizvodnja ostale električne opreme
 22. 2813   Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora
 23. 3109   Proizvodnja ostalog nameštaja
 24. 5811   Izdavanje knjiga

RAS

Izradu sajta podržao RAS
Razvojna agencija Srbije

Kontakt

Jugoistočna razvojna mreža

Kej kola Srpskih Sestara 3/2
18000 Niš

email. office@jrm.rs
Internet. www.jrm.rs

Kancelarija u Zaječaru:
Trg Oslobođenja 1
19000 Zaječar

tel. 019 426 376

Google Maps

Štampa

Please publish modules in offcanvas position.