Podrška izvozu MMSPP u Rumuniju i Makedoniju

 

Ciljevi i metodologija

Osnovni cilj Studije jeste da prepozna razvojne potencijale sektora MMSPP za izvoz na tržištima Rumunije i Makedonije i time stvori preduslove za viši stepen iskorišćenja identifikovanih potencijala. Time se sektoru MMSPP stvaraju preduslovi za uvećanjem tržišnog učešća susednih država, Republike Rumunije i Republike Makedonije.

Sektor mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva predstavlja značajnu pokretačku snagu privrednog razvoja svake zemlje i on je potencijalni generator preduzetničkih ideja i inovacija.

Predmet Studije je analiza potencijala sektora MMSPP sa izvoznim potencijalima u Rumuniju i Makedoniju uz analizu celokupnog spoljnotrgovinskog poslovanja, kako Republike Rumunije – ravnopravne članice Evropske Unije, tako i Republike Makedonije – članice CEFTA sporazuma.

Studija predstavlja jedan od rezultata projekta „Program podrške izvozu MMSPP u Rumuniju i Makedoniju“ i u korelaciji je sa opštim ciljem projekta: Jačanje konkurentnosti MMSPP sektora kroz osvajanje novih tržišta što će biti ostvareno prenošenjem novih znanja, razvijanjem inovativnosti, konkurentnosti i stimulisanjem međusobne saradnje. Projekat kreira novu, dugoročnu i inovativnu uslugu za MMSPP koja je bazirana na njihovim realnim potrebama a koja ima za cilj podizanje njihovih potencijala i bolje korišćenje njihovih kapaciteta naročito u smislu korišćenja kapaciteta susednih tržišta (prvenstveno pograničnih regiona). Praksa pokazuje da su sa aspekta MMSPP sektora susedna tržišta Rumunije i Makedonije nedovoljno poznata, a njihovi kapaciteti nedovoljno iskorišćeni, ali da predstavljaju značajni potencijal ovom sektoru naročito u pograničnim regionima koji su pokriveni projektom.

Metodologija

Prilikom obrade ove Studije primenjene su sledeće metode. Metod deskripcije je poslužio da se ukaže na ulogu i značaj MMSPP sektora a u savremenim tržišnim ekonomijama i sagledaju različite potrebe za identifikacijom izvoznih potencijala i stvaranju preduslova za iskorišćenje istih, kao i da se opišu profili identifikovanih sektora.

Induktivno – deduktivni metod omogućio je donošenje zaključaka i sugerisanje osnovnih preporuka i smernica MMSPP sektoru u pogledu izbora identifikovanih profila.

Korišćenjem statističko-matematičkih metoda analizirani su prikupljeni podaci, i kasnije korišćeni kao informaciona osnova za izvođenje zaključka osnovnih ciljeva Studije.

Prikupljanje kvantitativnih podataka za potrebe ove Studije izvršeno je analizom dostupne literature i putem Interneta, ali su korišćeni i drugi izvori za dobijanje relevantnih podataka. Izvršena je analiza dostupnih istraživačkih radova, analiza i studija, kao i strateških dokumenta koji se odnose na relevantnu oblast tržišta Evropske unije i država kandidata, u ovom slučaju Makedonije kao članice CEFTA sporazuma.  Izvor korišćenih podataka naveden je u odeljku Literatura.

Za analizu prikupljenih podataka primenjena je metoda analiza sadržaja dokumenata. Osnovni izvor statističkih podataka su  publikacije Republičkog zavoda za statistiku Srbije, Uprava carine Republike Srbije i Nacionalnih statističkih institucija Rumunije i Makedonije.

Korišćen je metodološki pristup analize statističkih podataka vrednosti obima izvoza koju Republika ostvaruje prema Rumuniji i Makedoniji i to kroz dve klasifikacije sektora - delatnosti: SMTK (Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija) i KD (klasifikacija delatnosti). Posmatran je period poslednjih 5 godina i identifikovani su sektori – delatnosti koje ostvaruju kontinuirani rast vrednosti izvoza. Za odabrane sektore prikazani su profili – njihovo rangiranje po  Studiji „Indeks razvojnih potencijala razmenjivih sektora u Srbiji  - IRP 2014 –„

RAS

Izradu sajta podržao RAS
Razvojna agencija Srbije

Kontakt

Jugoistočna razvojna mreža

Kej kola Srpskih Sestara 3/2
18000 Niš

email. office@jrm.rs
Internet. www.jrm.rs

Kancelarija u Zaječaru:
Trg Oslobođenja 1
19000 Zaječar

tel. 019 426 376

Google Maps

Štampa

Please publish modules in offcanvas position.