Podrška izvozu MMSPP u Rumuniju i Makedoniju

 

Spoljnotrgovinska razmena Srbija – Makedonija

U ukupno ostvarenom izvozu Srbije u 2016. godini Makedonija je na 7. mestu, a po visini uvoza iz zemalja sveta, ostvareni uvoz iz Makedonije 2016. godine svrstava ovu zemlju na 23. mesto. Ukupna robna razmena Srbije i Makedonije u 2016. godini iznosila je 726,5 miliona evra i beleži povećanje od 10,88% u odnosu na isti period 2015. godine. Izvoz u Makedoniju iznosio je 534,4 miliona evra, što je za 13,2% više u odnosu na  2015. godinu. Uvoz iz Makedonije porastao je za 4,8% u odnosu na isti period 2015. godine i iznosio je 192,1 miliona evra. Suficit u robnoj razmeni iznosio je 342,3 miliona evra.

Tabela 16: Vrednost izvoza i uvoza sa Republikom Makedonijom

 

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

IZVOZ

Vrednost u mil EUR

377,2

433,6

453,9

472

534,4

Indeks

100,2

114,9

104,7

104,0

113,2

UVOZ

Vrednost u mil EUR

230,8

199,1

190,3

183,2

192,1

Indeks

100,5

86,3

95,6

96,3

104,8

Saldo u mil EUR

146,4

234,5

263,6

288,8

342,3

Ukupna robna razmena u mil EUR

608

632,7

644,2

655,2

726,5

Pokrivenost uvoza  izvozom (u %)

163,4

217,8

238,6

257,6

278,2

 Izvor podataka: Privredna komora Srbije

U 2015. godini Srbija je najviše izvezla u Makedoniju valjane proizvode, neplatirane (5,3%), ulja od nafte i minerala (3,2%), pšenicu i napolicu u zrnu (2,8%), pigmente, lakove (2,6%), proizvode od žitarica, brašna, skroba (2,4%), jestive proizvode i prerađevine (2,4%), bezalkoholna pića (2,3%), električnu energiju (2,3%), čokoladu i ostale proizvode sa kakaoom (2,1%), šećer, melase i med (2,1%).

U 2016. godini Srbija je najviše izvezla u  Makedoniju valjane proizvode, neplatirane (10,5%), električnu energiju (3,2%), ulje od suncokreta ili šafranike (2,9%), brašno od pšenice (1,7%), cigarete (1,7%), kitovi i punila za molersko farbarske radove (1,6%), butan tečni (1,6%), ostala bezalkoholna piće (1,6%), otpaci i ostaci od gvožđa i čelika (1,4%), kukuruz (1,4%).

U 2015. godini Srbija je najviše uvezla iz Makedonije valjane proizvode, platirane  (7,6%), lekove (7,2%), cevi sa šupljim profilima (6,9%), alkoholna pića (6,9%), povrće-sveže, smrznuto ili prerađeno (6,0%), voće, sveže ili suvo (5,9%), valjane proizvode, neplatirane (5,4%), nerazvrstanu robu (4,2%),  povrće, korenje, gomolje, prerađeno (3,5%), čvrste biljne masti, meka ulja (3,5%).

U 2016. godini Srbija je najviše uvezla iz Makedonije nerazvrstane proizvode (9,1%), vina od grožđa (6,1%), ostale zavarene cevi, nisu kružne (5,5%), valjane proizvode, prevučene plastikom (5,3%), lekovi maloprodaja (5,2%), ulje od suncokreta ili šafranike (4,3%), toplo valjane proizvode, neplatirane (4,2%), cigarete koje sadrže duvan (2,4%), grožđe (2,2%).

Karakteristike privrede Republike Makedonije

Makedonija je prošle godine, i pored političke nestabilnosti, održala visok rast od 3,7% (BDP 9,1 mlrd. EUR), sličan onom iz prethodne dve godine, i jedna je od retkih članica CEFTA, koja je premašila nivo ekonomske aktivnosti od pre svetske krize. Ostvaren je visok industrijski rast, značajno smanjena nezaposlenost i blago je poboljšan trgovinski bilans. Rastu su najviše doprinele strane investicije i državne infrastrukturne investicije. Industrijska proizvodnja je porasla za 8%, a građevinarstvo, važan segment privrede, za 12%.

Makedonija je u poslednjih deset godina, uprkos svetskoj krizi, značajno smanjila nezaposlenost, sa 37% na 24,6% (i dalje visoka, posebno za mlade), a u poslednjoj godini je pala čak za 3%, zahvaljujući podsticajnim merama (npr. subvencije za otvaranje radnih mesta). Makedonija ima visok spoljnotrgovinski deficit (pokrivenost izvoza uvozom 70%) usled nedovoljno jakog izvoznog sektora, nerazvijene industrijske proizvodnje i visoke energetske zavisnosti. Budžetski deficit je prošle godine iznosio 3,5% BDP (niži nego 4,2% BDP iz prethodne godine), a u narednim godinama se očekuje približno isti nivo deficita. Javni dug je značajno porastao poslednjih godina ali nije alarmantan: zajedno sa garancijama za državna preduzeća predstavlja 47% BDP. Ukupan spoljni dug države i privrede je nešto nepovoljniji, oko 77% BDP.

U prethodnih pet godina Makedonija je najviše izvozila u Nemačku, Srbiju, Bugarsku, Italiju, Grčku, Belgiju, Kinu, Rumuniju, Španiju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Najznačajniji izvozni proizvodi i poluproizvodi su razni hemijski proizvodi, mašine, gvožđe i čelik, električni i elektronski uređaji, odeća i rude.

U istom periodu među vodećim partnerima u uvozu bili su Nemačka, Velika Britanija, Srbija, Grčka, Kina, Italija, Bugarska, Turska i Južna Afrika, a među najzastupljenijim uvoznim proizvodima našli su se biseri i drago kamenje, mineralna goriva i ulja,  električni aparati i uređaji, mašine i oprema, gvožđe i čelik, vozila osim tramvajskih i železničkih.

Analizu izvoza Srbije prema Republici Rumuniji  posmatraćemo kroz dve klasifikacije:

  • Ostvarena vrednost izvoza sektora SMTK - Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija uz detaljniji pregled odseka SMTK
  • Ostvarena vrednost izvoza kroz sektore KD (Klasifikacija delatnosti) uz dodatni pregled grupe delatnosti

Tabela 17: Vrednost izvoza u Makedoniju po sektorima SMTK 

SEKTOR SMTK

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

0

Hrana i žive životinje

128412.4

124776.5

151716.1

133173.5

131121.2

1

Pića i duvan

22442.4

23460.2

24026.6

23549.3

24669.1

2

Sirove materije, nejestive, osim goriva

29749.1

21119.3

29215.7

17394.6

22304.5

3

Mineralna goriva, maziva i srodni proizvodi

35553.4

89183.0

68122.5

42205.2

47744.6

4

Životinjska i bilјna ulјa, masti i voskovi

18669.6

18690.7

12271.5

11245.6

18306.2

5

Hemijski i sl. proizvodi, nigde nepomenuti

62897.5

82494.5

83739.3

71083.0

73240.8

6

Izrađeni proizvodi svrstani po materijalu

86998.4

107045.2

120626.1

117012.1

153229.6

7

Mašine i transportni uređaji

53818.0

57963.8

63375.1

55452.2

67232.4

8

Razni gotovi proizvodi

46203.5

51271.0

50543.0

52402.9

57937.4

9

Proizvodi nepomenuti u SMTK Rev. 4

107.3

73.2

102.2

149.8

429.7

Izvor: Republički zavod za statistiku

GRAFIKON 9: Pregled kretanja vrednosti izvoza u Makedoniju po sektorima SMTK

Izvor: Republički zavod za statistiku

Tabela 18: Vrednost izvoza u Makedoniju po odsecima SMTK u hilj. USD

ODSEK SMTK

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

00

Žive životinje, osim životinja iz odseka 03

12.0

6.0

59.6

51.7

515.1

01

Meso i prerade od mesa

4769.7

5311.3

5959.4

8913.4

13056.3

02

Mlečni proizvodi i ptičja jaja

11884.1

10043.9

12210.5

11790.1

11520.1

03

Ribe,lјuskari,mekušci i prerađevine od njih

1556.7

1763.5

1881.5

1134.2

679.4

04

Žitarice i proizvodi na bazi žitarica

57012.4

51340.3

53488.5

50128.5

44663.8

05

Povrće i voće

11070.1

13820.9

15120.0

14111.0

14181.1

06

Šećer,proizvodi od šećera i med

5445.3

4962.1

24624.8

12411.3

8553.0

07

Kafa,čaj,kakao,začini i proizvodi od njih

14172.0

15012.4

17642.0

16494.0

16771.8

08

Stočna hrana(osim žita u zrnu)

5325.8

4141.4

2512.9

2900.0

4999.4

09

Razni proizvodi za hranu i prerađevine

17164.4

18374.6

18216.8

15239.1

16181.1

11

Pića

16025.9

15824.8

13832.9

12941.2

13569.6

12

Duvan i proizvodi od duvana

6416.5

7635.5

10193.6

10608.1

11099.5

21

Kože i krzno,sirovi

0.0

0.0

0.0

22.6

0.0

22

Ulјano semenje i ulјani plodovi

695.8

1372.6

1483.6

2028.9

2524.2

23

Sirovi kaučuk,uklј.sintetički i regenerisani

1725.6

1788.2

1029.6

608.3

106.4

24

Pluta i drvo

2778.5

2986.0

4576.9

7225.4

7272.7

25

Celuloza i otpaci od hartije

3.9

5.2

5.2

16.2

38.2

26

Tekstilna vlakna i otpaci

40.2

13.4

94.0

213.3

217.1

27

Sirova đubriva(osim iz odseka 56) i minerali

2563.4

1346.0

1039.5

1308.4

868.3

28

Metalne rude i otpaci metala

19523.3

10843.8

17743.3

3642.6

8484.1

29

Životinjske i bilјne sirove materije,nn

2418.5

2764.2

3243.6

2328.9

2793.4

32

Kameni ugalј,koks i briketi

3265.4

14250.0

6540.0

566.4

1104.2

33

Nafta,naftini derivati i srodni proizvodi

13192.1

32161.3

43887.8

20743.4

12001.0

34

Gas,prirodni i industrijski

1236.8

3648.3

2647.6

8827.1

11625.0

35

Električna energija

17859.1

39123.4

15047.0

12068.3

23014.4

41

Životinjska ulјa i masti

124.8

90.8

105.3

53.9

130.8

42

Čvrste bilјne masti i ulјa,sirove,rafinisane

17452.1

17736.6

11480.9

10703.8

17672.7

43

Životinjske i bilјne masti i ulјa,prerađeni

1092.7

863.3

685.3

487.9

502.8

51

Organski hemijski proizvodi

1300.7

1168.2

992.8

992.9

981.6

52

Neorganski hemijski proizvodi

2086.5

1867.2

2002.5

1218.6

1346.1

53

Proizvodi za bojenje i štavlјenje

13980.0

14547.1

15698.9

14112.0

16021.0

54

Medicinski i farmaceutski proizvodi

6982.8

7206.7

7541.4

7353.7

6605.5

55

Eterična ulјa,parfimer. i toaletni preparati

12096.6

15452.7

17420.2

15678.0

17064.0

56

Đubriva(osim sirovih)

8855.8

13038.1

10679.8

8133.5

8428.5

57

Plastične materije u primarnim oblicima

2953.6

11026.2

8933.7

5580.4

4213.8

58

Plastične mase u ostalim oblicima

8375.5

11724.5

11104.9

10316.7

10331.6

59

Hemijske materije i proizvodi,nn

6266.0

6463.9

9365.2

7697.2

8248.7

61

Koža,proizvodi od kože,nn, i obrađena krzna

177.8

600.5

1295.1

1342.2

1114.5

62

Proizvodi od kaučuka,nigde nepomenuti

3776.3

4562.7

4654.1

4617.2

4940.6

63

Proizvodi od plute i drveta 
(osim nameštaja)

7216.6

7683.5

8862.4

9739.7

11530.7

64

Hartija,karton i proizvodi od celuloze

16790.1

19044.5

19487.2

18159.1

19356.8

65

Predivo,tkanine i tekstilni proizvodi

2942.3

5038.6

7483.5

6416.2

6296.6

66

Proizvodi od nemetalnih minerala

13391.2

15240.7

14648.4

13085.6

15183.8

67

Gvožđe i čelik

10590.6

28016.6

36808.8

31853.5

67521.4

68

Obojeni metali

13128.8

8858.4

6893.0

12263.0

5459.7

69

Proizvodi od metala,nigde nepomenuti

18984.8

17999.7

20493.6

19535.7

21825.6

71

Pogonske mašine i uređaji

3526.9

3130.8

1892.4

1927.0

1564.0

72

Mašine specijalizovane za industriju

4488.0

5997.8

6488.5

6604.5

10784.8

73

Mašine za obradu metala

556.5

674.1

570.8

776.5

915.5

74

Industrijske mašine za opštu upotrebu,nn

11600.9

13160.0

15598.4

12736.9

14485.5

75

Kancelarijske mašine i mašine za AOP

7237.5

6608.7

7047.0

5888.2

4153.1

76

Telekomunikacioni i audio aparati i oprema

4913.4

3966.6

6532.4

5967.6

6888.8

77

Električne mašine,aparati i uređaji,nn

14374.9

17072.5

16841.4

15263.8

19100.8

78

Drumska vozila(uklјučujući i ACV vozila)

6183.6

6391.4

7508.7

5608.1

9000.4

79

Ostala transportna sredstva i oprema

936.3

961.8

895.4

679.5

339.7

81

Montažne zgrade;sanitarni i drugi uređaji

2879.9

2750.4

1951.3

3003.3

3390.8

82

Nameštaj i delovi;postelјina,madraci,jastuci

7952.5

10294.8

8293.6

10591.3

10115.9

83

Predmeti za putovanje,ručne torbe i slično

636.4

739.2

786.6

873.2

1033.9

84

Odevni predmeti i pribor za odevanje

4878.5

6212.3

6758.4

5537.2

6538.4

85

Obuća

9038.7

9043.6

10105.0

11008.2

12731.2

87

Profesionalni,naučni i kontrolni instrumenti

3392.7

3692.8

2872.6

3700.3

3866.3

88

Fotoaparati;optič.proizvodi;časovnici,satovi

927.1

1164.3

1563.0

2518.1

2661.4

89

Razni gotovi proizvodi,nigde nepomenuti

16497.6

17373.6

18212.4

15171.2

17599.7

96

Metalni novac,koji nije sredstvo plaćanja

 

 

 

 

 

97

Zlato(osim ruda i koncentrata zlata)

 

 

 

 

 

99

Nerazvrstana roba

107.3

73.2

102.2

149.8

429.7


Kontinuirani rast vrednosti obima izvoza u Republiku Makedoniju, u poslednjih 5 godina, beleže sledeći odseci SMTK:

  • Meso i prerade od mesa
  • Ulјano semenje i ulјani plodovi
  • Pluta i drvo
  • Proizvodi od kaučuka, nigde nepomenuti
  • Proizvodi od plute i drveta (osim nameštaja)
  • Mašine specijalizovane za industriju
  • Obuća
  • Fotoaparati; optič.proizvodi; časovnici, satovi

Tabela 19: Oblasti delatnosti KD - rang prema izvozu - vrednosti u hilј.EUR

Šifra

Naziv

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

01

  Polјoprivredna proizvodnja, lov i uslužne delatnosti

27536

22712

24320

29304

24828

02

  Šumarstvo i seča drveća

96

59

149

1721

1477

03

  Ribarstvo i akvakulture

413

461

416

108

374

05

  Eksploatacija uglјa

2459

4897

1065

118

389

08

  Ostalo rudarstvo

1473

817

776

1119

679

10

  Proizvodnja prehrambenih proizvoda

89441

88276

102684

105292

115018

11

  Proizvodnja pića

12528

12152

10900

11824

12559

12

  Proizvodnja duvanskih proizvoda

4835

5525

7724

9351

9966

13

  Proizvodnja tekstila

1941

3401

4192

4328

3936

14

  Proizvodnja odevnih predmeta

3737

4593

4905

4863

5694

15

  Proizvodnja kože i predmeta od kože

7492

7675

8799

11529

13195

16

  Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja

6676

6715

7414

9999

11350

17

  Proizvodnja papira i proizvoda od papira

13460

14617

15935

17542

18841

18

  Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa

36

17

14

42

43

19

  Proizvodnja koksa i derivata nafte

11202

32511

38253

26870

21729

20

  Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

37598

48183

49094

48875

52041

21

  Proizvodnja osnovnih farmaceut. proizvoda i preparata

5536

5596

5836

6673

6092

22

  Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

17664

21565

21741

22873

23654

23

  Proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala

10860

11866

11211

12139

14118

24

  Proizvodnja osnovnih metala

20534

29177

35647

42650

69383

25

  Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina

11508

11149

10435

13071

14953

26

  Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

9959

8949

11579

13490

12758

27

  Proizvodnja električne opreme

16367

17315

16768

19222

21985

28

  Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme

14973

17632

19854

20101

25256

29

  Proizvodnja motornih vozila i prikolica

4893

3918

4769

4421

7284

30

  Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava

1181

1389

1196

1326

1320

31

  Proizvodnja nameštaja

6133

7642

6015

9385

8829

32

  Ostale prerađivačke delatnosti

3006

2921

3170

3977

6602

35

  Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom

13808

29594

11219

10810

20626

38

  Sakuplјanje, tretman i odlaganje otpada

17483

10661

16192

7217

11833

58

  Izdavačke delatnosti

1269

1285

1438

1408

1590

59

  Kinematografska, televizijska i muzička produkcija

224

196

157

299

119

74

  Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

118

110

62

27

33

89

  Neklasifikovano po KD

31

36

29

29

23

90

  Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti

690

23

1

 

1

96

  Ostale lične uslužne delatnosti

 

 

 

 

2

UKUPNO

377164

433635

453957

472002

538584

GRAFIKON 10: Vrednost izvoza u Makedoniju - oblasti KD (u hilj. EUR)

Izvor podataka: Republički zavod za statistiku

Tabela 20: Vrednost izvoza grupe delatnosti KD

SEKTOR KD

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

UKUPNO

377164

433635

453957

472002

538584

 0111

  Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i ulјarica

24360

18708

20151

24509

19524

 0113

  Gajenje povrća, korenastih i krtolastih bilјaka

573

703

731

1064

1229

 0115

  Gajenje duvana

144

222

-

191

41

 0116

  Gajenje bilјaka za proizvodnju vlakana

-

-

0

 

 

 0119

  Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih bilјaka

219

235

258

197

203

 0121

  Gajenje grožđa

4

69

11

24

-

 0122

  Gajenje tropskog i suptropskog voća

152

322

45

6

129

 0123

  Gajenje agruma

40

22

37

75

69

 0124

  Gajenje jabučastog i koštičavog voća

93

156

152

165

182

 0125

  Gajenje ostalog žbunastog i jezgrastog voća

6

67

263

269

70

 0126

  Gajenje ulјnih plodova

 

 

6

3

3

 0127

  Gajenje bilјaka za pripremanje napitaka

12

1

5

11

30

 0128

  Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilјa

553

385

552

641

588

 0129

  Gajenje ostalih višegodišnjih bilјaka

16

18

26

39

32

 0130

  Gajenje sadnog materijala

729

1114

1388

1222

1431

 0143

  Uzgoj konja i drugih kopitara

1

 

1

 

2

 0146

  Uzgoj svinja

7

-

0

 

 

 0147

  Uzgoj živine

1

25

263

430

1136

 0149

  Uzgoj ostalih životinja

625

666

431

459

161

 0210

  Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

0

 

 

7

31

 0220

  Seča drveća

93

53

140

1704

1435

 0230

  Sakuplјanje šumskih plodova

3

6

10

10

12

 0311

  Morski ribolov

293

290

240

29

4

 0312

  Slatkovodni ribolov

69

120

107

7

362

 0322

  Slatkovodne akvakulture

50

51

69

73

9

 0510

  Eksploatacija kamenog uglјa i antracita

 

 

76

 

10

 0520

  Eksploatacija lignita i mrkog uglјa

2459

4897

989

118

379

 0620

  Eksploatacija prirodnog gasa

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

0

 0811

  Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena

13

50

2

1

0

 0812

  Eksploatacija šlјunka, peska, gline i kaolina

276

333

343

316

228

 0891

  Eksploatacija minerala

5

0

6

7

11

 0892

  Eksploatacija treseta

82

69

80

95

166

 0893

  Eksploatacija natrijum-hlorida

45

94

60

78

80

 0899

  Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala

1053

271

284

621

195

 1011

  Prerada i konzervisanje mesa

472

799

610

2984

5706

 1012

  Prerada i konzervisanje živinskog mesa

536

62

65

57

125

 1013

  Proizvodnja mesnih prerađevina

2753

3179

3893

5143

6207

 1020

  Prerada i konzervisanje ribe, lјuskara i mekušaca

1038

1065

1222

944

244

 1031

  Prerada i konzervisanje krompira

3384

4478

4757

5050

5138

 1032

  Proizvodnja sokova od voća i povrća

1357

1297

1219

1220

1242

 1039

  Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća

3140

3371

4285

4888

4828

 1041

  Proizvodnja ulјa i masti

16481

14454

9540

10881

18227

 1042

  Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti

2331

2432

2540

2607

2849

 1051

  Prerada mleka i proizvodnja sireva

6575

5198

6767

7844

7224

 1052

  Proizvodnja sladoleda

2703

2330

2146

2409

2484

 1061

  Proizvodnja mlinskih proizvoda

14012

12958

11756

13318

13877

 1062

  Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda

429

493

549

720

757

 1071

  Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača

1

6

2

4

23

 1072

  Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača

5616

6917

8295

8962

9285

 1073

  Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda

557

580

455

331

310

 1081

  Proizvodnja šećera

3097

2658

17606

9958

6843

 1082

  Proizvodnja čokolade i konditorskih proizvoda

11536

11990

11897

12194

12316

 1083

  Prerada čaja i kafe

232

224

2267

3291

3768

 1084

  Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani

3933

4010

3960

3775

3890

 1085

  Proizvodnja gotovih jela

3128

3666

3136

3060

3406

 1086

  Proizvodnja hranlјivih preparata i dijetetske hrane

151

151

130

384

467

 1089

  Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

3948

3744

4234

4172

4285

 1091

  Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje

1931

2050

1157

924

1355

 1092

  Proizvodnja gotove hrane za kućne lјubimce

102

167

194

172

164

 1101

  Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića

111

116

165

247

239

 1102

  Proizvodnja vina od grožđa

34

48

20

48

59

 1103

  Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina

7

7

35

7

13

 1104

  Proizvodnja nedestilovanih fermentisanih pića

1

1

1

2

 

 1105

  Proizvodnja piva

1395

1602

234

435

651

 1106

  Proizvodnja slada

12

214

511

160

321

 1107

  Proizvodnja osvežavajućih pića i flaširane vode

10969

10164

9934

10924

11276

 1200

  Proizvodnja duvanskih proizvoda

4835

5525

7724

9351

9966

 1310

  Priprema i predenje tekstilnih vlakana

32

36

89

53

107

 1320

  Proizvodnja tkanina

429

535

437

544

522

 1391

  Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala

57

64

97

139

177

 1392

  Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće

627

1403

1634

1318

1393

 1393

  Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod

242

426

358

579

592

 1394

  Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža

122

189

387

351

273

 1395

  Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta, osim odeće

147

132

92

151

196

 1396

  Proizvodnja tehničkog i industrijskog tekstila

146

130

172

153

138

 1399

  Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta

138

485

924

1041

537

 1411

  Proizvodnja kožne odeće

87

78

86

87

149

 1412

  Proizvodnja radne odeće

10

32

54

133

71

 1413

  Proizvodnja ostale odeće

885

1038

987

1177

1683

 1414

  Proizvodnja rublјa

1632

2292

2070

1414

1560

 1419

  Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora

763

878

1284

1785

1774

 1420

  Proizvodnja proizvoda od krzna

3

0

0

-

0

 1431

  Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa

273

225

368

213

336

 1439

  Proizvodnja ostale pletene i kukičane odeće

84

50

56

53

121

 1511

  Štavlјenje i dorada kože, dorada i bojenje krzna

134

445

972

1193

996

 1512

  Proizvodnja putnih i ručnih torbi i kaiševa

499

560

596

802

941

 1520

  Proizvodnja obuće

6859

6671

7231

9535

11258

 1610

  Rezanje i obrada drveta

1031

920

884

1285

1102

 1621

  Proizvodnja furnira i ploča od drveta

3280

3370

3444

3857

4787

 1622

  Proizvodnja parketa

408

362

539

632

674

 1623

  Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata

311

320

791

1680

1361

 1624

  Proizvodnja drvne ambalaže

220

315

321

324

467

 1629

  Proizvodnja proizvoda od drveta, plute, slame i pruća

1426

1427

1436

2220

2958

 1711

  Proizvodnja vlakana celuloze

3

1

4

4

19

 1712

  Proizvodnja papira i kartona

4598

4875

5059

5847

6545

 1721

  Proizvodnja talasastog papira, kartona i ambalaže

3315

3562

4205

4560

4395

 1722

  Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu

4793

5498

5935

6113

6612

 1723

  Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira

262

307

338

624

755

 1724

  Proizvodnja tapeta

21

11

0

0

1

 1729

  Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona

469

364

394

394

513

 1813

  Usluge pripreme za štampu

36

17

14

42

43

 1910

  Proizvodnja produkata koksovanja

 

 

 

 

5

 1920

  Proizvodnja derivata nafte

11202

32511

38253

26870

21724

 2011

  Proizvodnja industrijskih gasova

517

509

688

348

476

 2012

  Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata

395

400

340

452

490

 2013

  Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija

902

726

620

651

634

 2014

  Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija

992

834

765

1074

1066

 2015

  Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja

7536

10168

8134

7500

7895

 2016

  Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima

2309

8255

6703

5011

3798

 2017

  Proizvodnja sintetičkog kaučuka

2

1

3

3

53

 2020

  Proizvodnja pesticida i hemikalija za polјoprivredu

821

1220

3144

2121

2364

 2030

  Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza

10527

10622

11397

12312

13915

 2041

  Proizvodnja deterdženata, sapuna i sredstava za čišćenje

5505

5524

6159

6541

6795

 2042

  Proizvodnja parfema i toaletnih preparata

3771

6042

6800

7418

8473

 2051

  Proizvodnja eksploziva

222

231

316

656

864

 2052

  Proizvodnja sredstava za leplјenje

1107

943

925

901

896

 2053

  Proizvodnja eteričnih ulјa

125

79

158

198

194

 2059

  Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda

2464

2159

2300

2842

2924

 2060

  Proizvodnja veštačkih vlakana

403

469

644

847

1204

 2110

  Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda

225

378

341

177

227

 2120

  Proizvodnja farmaceutskih preparata

5311

5218

5495

6496

5865

 2211

  Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma

2066

2312

2158

2986

3068

 2219

  Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

1027

1319

1738

1466

1713

 2221

  Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila

6431

8724

8250

9085

9036

 2222

  Proizvodnja ambalaže od plastike

5875

6231

6160

5891

6201

 2223

  Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo

1005

1281

1749

1471

1669

 2229

  Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

1262

1698

1686

1973

1966

2311

  Proizvodnja ravnog stakla

 

2

27

14

52

 2312

  Oblikovanje i obrada ravnog stakla

81

212

337

393

220

 2313

  Proizvodnja šuplјeg stakla

825

1264

1796

2165

1919

 2314

  Proizvodnja staklenih vlakana

256

276

362

199

208

 2319

  Proizvodnja i obrada ostalog stakla

104

216

106

95

135

 2320

  Proizvodnja vatrostalnih proizvoda

309

285

88

34

62

 2331

  Proizvodnja keramičkih pločica i ploča

2474

2466

2303

2998

3308

 2332

  Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda

4026

3584

3396

4179

4781

 2341

  Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo

55

70

28

59

49

 2342

  Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda

225

87

72

148

198

 2343

  Proizvodnja izolatora i izolac. pribora od keramike

19

20

22

7

5

 2344

  Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike

1

4

2

2

20

 2349

  Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda

9

1

10

12

5

 2351

  Proizvodnja cementa

 

 

5

0

6

 2352

  Proizvodnja kreča i gipsa

18

6

13

14

6

 2361

  Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo

53

24

593

304

339

 2362

  Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo

89

1

-

1

0

 2364

  Proizvodnja maltera

30

39

35

75

92

 2365

  Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima

 

 

 

 

9

 2369

  Proizvodnja ostalih proizvoda od betona i gipsa

35

37

518

62

1104

 2370

  Sečenje, oblikovanje i obrada kamena

880

1746

98

93

139

 2391

  Proizvodnja brusnih proizvoda

194

169

175

169

165

 2399

  Proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala

1177

1359

1224

1116

1294

 2410

  Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura

6446

19581

26107

26961

59570

 2420

  Proizvodnja čeličnih cevi, profila i fitinga

937

650

777

822

839

 2431

  Hladno valјanje šipki

9

83

32

17

18

 2432

  Hladno valјanje plјosnatih proizvoda

607

467

480

540

420

 2433

  Hladno oblikovanje profila

2124

1520

2910

3028

3441

 2434

  Hladno vučenje žice

219

170

122

214

112

 2442

  Proizvodnja aluminijuma

1886

1324

1139

1416

1449

 2443

  Proizvodnja olova, cinka i kalaja

33

244

223

137

45

 2444

  Proizvodnja bakra

8212

5121

3818

9477

3398

 2445

  Proizvodnja ostalih obojenih metala

34

4

24

6

25

 2451

  Livenje gvožđa

29

5

16

2

65

 2452

  Livenje čelika

-

9

1

28

0

 2511

  Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova

2368

1528

2235

3125

3429

 2512

  Proizvodnja metalnih vrata i prozora

229

97

71

77

180

 2521

  Proizvodnja kotlova i radijatora za grejanje

1018

941

980

1467

1800

 2529

  Proizvodnja ostalih metalnih cisterni i kontejnera

91

122

179

146

322

 2530

  Proizvodnja parnih kotlova, osim za centr. grejanje

1825

1698

45

142

84

 2540

  Proizvodnja oružja i municije

282

246

269

529

188

 2571

  Proizvodnja sečiva

35

36

68

106

95

 2572

  Proizvodnja brava i okova

906

855

888

953

984

 2573

  Proizvodnja alata

646

508

588

968

1180

 2591

  Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže

70

100

65

50

107

 2592

  Proizvodnja ambalaže od lakih metala

602

570

906

814

697

 2593

  Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga

608

565

485

435

451

 2594

  Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih proizvoda

736

511

438

516

746

 2599

  Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

2091

3372

3216

3743

4689

 2611

  Proizvodnja elektronskih elemenata

12

14

51

64

46

 2612

  Proizvodnja štampanih elektronskih ploča

49

38

37

21

26

 2620

  Proizvodnja računara i periferne opreme

4323

3652

4289

4599

3090

 2630

  Proizvodnja komunikacione opreme

1734

1435

3337

2688

2966

 2640

  Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju

739

665

651

1672

2674

 2651

  Proizvodnja mernih instrumenata i aparata

1644

1859

1482

2578

2235

 2652

  Proizvodnja satova

48

89

142

61

133

 2660

  Proizvodnja elektromedicinske opreme

117

286

423

241

323

 2670

  Proizvodnja optičkih instrumenata i fotogr. opreme

1276

894

1161

1525

1205

 2680

  Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa

17

16

7

41

60

 2711

  Proizvodnja elektromot. generatora i transformatora

486

577

856

1827

1309

 2712

  Proizvodnja opreme za distribuciju elektr. energije

679

634

812

1075

1179

 2720

  Proizvodnja baterija i akumulatora

1016

676

620

566

746

 2731

  Proizvodnja kablova od optičkih vlakana

8

23

57

73

33

 2732

  Proizvodnja ostalih elektronskih i elektr. kablova

4481

5605

3951

3440

3721

 2733

  Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova

1077

1044

1019

1067

1224

 2740

  Proizvodnja opreme za osvetlјenje

862

707

411

1146

1038

 2751

  Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo

2834

3241

4139

4862

5980

 2752

  Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo

4550

4295

3913

3985

3969

 2790

  Proizvodnja ostale električne opreme

372

515

990

1180

2787

 2811

  Proizvodnja motora i turbina, osim za motorna vozila

218

409

806

390

471

 2812

  Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja

128

100

100

130

162

 2813

  Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora

897

1128

1501

1449

1767

 2814

  Proizvodnja ostalih slavina i ventila

2191

2224

2755

2654

3120

 2815

  Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih elemenata

839

517

415

624

654

 2821

  Proizvodnja industrijskih peći i gorionika

171

279

232

194

263

 2822

  Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje

1988

2611

2845

1230

1530

 2823

  Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme

1629

1561

1291

1037

1082

 2824

  Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima

342

425

505

613

812

 2825

  Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme

569

1344

1329

1739

2274

 2829

  Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene

1849

1228

1823

2887

2256

 2830

  Proizvodnja mašina za polјoprivredu i šumarstvo

969

1954

2473

2572

2049

 2841

  Proizvodnja mašina za obradu metala

286

304

313

470

586

 2849

  Proizvodnja ostalih alatnih mašina

134

119

192

213

467

 2891

  Proizvodnja mašina za metalurgiju

2

72

3

19

17

 2892

  Proizvodnja mašina za rudnike i građevinarstvo

1053

1666

1344

1302

3494

 2893

  Proizvodnja mašina za industr. hrane, pića i duvana

524

594

562

864

2081

 2894

  Proizvodnja mašina za industr. tekstila, odeće i kože

79

132

46

196

539

 2895

  Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona

36

176

204

208

118

 2896

  Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume

104

124

126

201

68

 2899

  Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene

966

667

989

1106

1447

 2910

  Proizvodnja motornih vozila

3749

2792

3213

2591

5014

 2920

  Proizvodnja karoserija za motorna vozila i prikolice

96

98

165

196

245

 2931

  Proizvodnja električne opreme za motorna vozila

60

71

91

94

132

 2932

  Proizvodnja ostalih delova za motorna vozila

988

958

1301

1540

1893

 3011

  Izgradnja brodova i plovnih objekata

10

95

17

-

-

 3012

  Izrada čamaca za sport i razonodu

5

-

6

546

 

 3020

  Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila

720

635

624

64

307

 3030

  Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica

2

14

25

223

32

 3091

  Proizvodnja motocikala

61

194

120

401

586

 3092

  Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica

323

401

336

91

288

 3099

  Proizvodnja ostale transportne opreme

61

50

67

309

107

 3101

  Proizvodnja nameštaja za poslovne prostore

261

210

266

185

331

 3102

  Proizvodnja kuhinjskog nameštaja

54

133

148

526

248

 3103

  Proizvodnja madraca

451

719

471

 

525

 3109

  Proizvodnja ostalog nameštaja

5368

6581

5130

8364

7725

 3211

  Kovanje novca

 

 

 

 

362

 3212

  Proizvodnja nakita i srodnih predmeta

118

105

143

164

357

 3213

  Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda

21

59

92

106

47

 3220

  Proizvodnja muzičkih instrumenata

204

87

100

96

46

 3230

  Proizvodnja sportske opreme

94

150

148

206

265

 3240

  Proizvodnja igara i igračaka

600

245

287

212

1759

 3250

  Proizvodnja medicinskih i stomatoloških materijala

1524

1708

1587

2243

2793

 3291

  Proizvodnja metli i četki

198

212

214

195

157

 3299

  Proizvodnja ostalih predmeta

246

356

599

756

815

 3511

  Proizvodnja električne energije

13808

29594

11219

10810

20626

 3811

  Skuplјanje otpada koji nije opasan

17483

10661

16192

7171

11556

 3812

  Skuplјanje opasnog otpada

 

 

415

47

277

 5811

  Izdavanje knjiga

233

301

142

324

459

 5813

  Izdavanje novina

236

282

671

9

 

 5814

  Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja

721

590

184

743

721

 5819

  Ostala izdavačka delatnost

78

110

24

325

411

 5829

  Izdavanje ostalih softvera

1

1

157

7

0

 5911

  Proizvodnja kinematografskih dela i TV programa

224

196

0

299

117

 5920

  Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike

 

 

 

 

2

 7111

  Arhitektonska delatnost

 

0

 

0

0

 7420

  Fotografske usluge

118

110

62

27

33

 8999

  Neklasifikovano po KD

31

36

29

29

23

 9003

  Umetničko stvaralaštvo

690

23

1

0

1

 9602

  Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona

 

 

 

 

2

 Izvor podataka: Republički zavod za statistiku

RAS

Izradu sajta podržao RAS
Razvojna agencija Srbije

Kontakt

Jugoistočna razvojna mreža

Kej kola Srpskih Sestara 3/2
18000 Niš

email. office@jrm.rs
Internet. www.jrm.rs

Kancelarija u Zaječaru:
Trg Oslobođenja 1
19000 Zaječar

tel. 019 426 376

Google Maps

Štampa

Please publish modules in offcanvas position.