Podrška izvozu MMSPP u Rumuniju i Makedoniju

 

Rang lista sektora u srbiji prema razvojnim potencijalima

Istraživanjem, koje je 2014-te godine Centar za visoke ekonomske studije (CEVES) sproveo u saradnji sa Privrednom komorom Srbije (PKS), identifikovani su sektori koji poseduju visok razvojni potencijal – sastavljeni su od konkurentnih firmi, i treba da predstavljaju pokretačku snagu razvoja srpske privrede.

Finalni rezultati indeksa predstavljeni su kroz rangiranje 114 sektora prema njihovim razvojnim potencijalima. Finalni rang sektora oslikava razvojne potencijale sektora prema njihovoj ostvarenoj konkurentnosti, sposobnosti da svoj rast preliju na ostatak srpske privrede i da doprinesu razvoju društveno-ekonomskih ciljeva.

Sektori koji su se istakli u top 10 prema razvojnim potencijalima su: proizvodnja motornih vozila; proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila; proizvodnja čarapa; aparati za domaćinstvo; prerada i konzervisanje voća i povrća; proizvodnja guma za vozila; proizvodnja električne energije; mašine opšte namene; životinjska hrana; i proizvodnja papira, celuloze i kartona. Među njima, 7 sektora je koncentrisano, što znači da je njihov rast pretežno determinisan poslovanjem jednog ili manjeg broja preduzeća.

Sektori koji su pokazali najniži razvojni potencijal su: ostali plemeniti i obojeni metali, akumulatori i baterije; umetnost i kultura; proizvodnja aluminijuma; proizvodi od stakla; keramički proizvodi; eksploatacija uglja; ostale životinje; proizvodnja i distribucija gasa.

Na osnovu ovih rezultata istraživanja, možemo da odabrane sektore sa kontinuiranim rastom vrednosti izvoza u Republiku Bugarsku posmatramo kroz detaljniju analizu njihovih realnih potencijala, uključujući i izvoznu performansu.

TABELA 9: Konačna rang lista – finalni rang sektora prema razvojnim potencijalima (zajedno sa parcijalnim rangovima po stubovima indeksa)

Finalni
rang

Naziv
sektora

Generalna
performansa

Izvozna
performansa

Održiva
performansa

Potencijal
za rast

Potencijal za
prelivanje
efekata

Potencijal za
usložnjavanje

Kreiranje
zaposlenosti/
kreiranje
poslova

Privlačenje investicija

Podsticanje preduzetništva

1

Proizvodnja motornih vozila

3

1

112

12

96

1

40

-

113

2

Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila

1

4

16

32

30

67

1

-

87

3

Proizvodnja čarapa

6

2

46

105

11

93

16

-

102

4

Aparati za domaćinstvo

4

6

11

53

63

26

17

-

92

5

Prerada i konzervisanje voća i povrća

7

9

91

69

15

68

18

-

12

6

Proizvodnja guma za vozila

5

7

41

52

90

63

8

-

104

7

Proizvodnja električne energije

62

3

65

104

8

73

102

-

96

8

Mašine opšte namene

46

24

33

1

4

20

15

-

66

9

Životinjska hrana

17

10

97

40

7

50

23

-

23

10

Proizvodnja papira, celuloze i kartona

8

14

80

21

91

5

12

-

82

11

Proizvodnja ambalaže od plastike

12

22

64

61

9

102

39

-

6

12

Ostali proizvodi od plastike

18

19

54

47

46

71

30

-

2

13

Mašine specijalne namene

21

52

6

5

52

12

26

-

7

14

Proizvodnja derivata nafte

29

26

10

17

87

31

49

-

13

15

Elektronski provodnici i optički kablovi

28

17

15

23

59

18

67

-

73

16

Proizvodnja alata i sečiva

10

62

4

30

85

23

71

-

8

17

Mašine za industriju hrane i pića

25

35

35

58

83

27

37

-

3

18

Agrohemija

22

61

20

60

73

25

2

-

15

19

Proizvodnja elektromotora i generatora

63

18

14

59

40

13

55

-

44

20

Proizvodnja furnira i ploča od drveta

45

12

107

37

23

69

84

-

4

21

Proizvodnja plastičnih profila

24

41

5

31

36

53

21

-

65

22

Metalna ambalaža i grejna tela

57

23

34

93

84

19

60

-

10

23

Papirne i kartonske ambalaže

9

60

94

63

27

83

27

-

5

24

Proizvodnja rublja

19

20

44

108

5

107

25

-

89

25

Merni elektronski instrumenti

39

79

9

3

105

3

46

-

14

26

Proizvodnja osnovnih hemikalija

15

67

56

15

67

4

57

-

85

27

Mlečni proizvodi

14

42

90

25

38

35

36

-

83

28

Rezanje i obrada drveta

32

40

95

33

13

74

64

-

16

29

Mlinski i skrobni proizvodi

41

31

82

82

10

103

54

-

20

30

Proizvodnja medicinskih instrumenata

30

44

8

27

94

6

22

-

74

31

Ostali proizvodi od gume

26

36

13

35

61

70

68

-

68

32

Nameštaj

54

29

89

39

41

44

10

-

63

33

Ostali prehrambeni proizvodi

40

37

77

41

34

49

6

-

75

34

Prerada čaja i kafe

37

51

74

26

76

47

35

-

11

35

Proizvodi od papira

38

56

71

71

37

38

51

-

18

36

Oprema za prenos i upravljanje električnom energijom

70

32

2

18

47

14

33

-

84

37

Boje i lakovi

53

64

32

44

62

17

34

-

22

38

Proizvodnja karoserija

60

54

22

22

77

66

3

-

19

39

Uslužne poljoprivredne delatnosti

20

70

27

90

19

79

65

-

54

40

Metalne konstrukcije i okviri

66

38

62

87

33

24

29

-

46

41

Odeća

49

33

79

114

2

84

24

-

43

42

Namenska industrija

65

8

109

99

72

11

90

-

103

43

Rashladna i ventilaciona oprema

42

49

21

42

88

105

59

-

21

44

Obuća

59

28

63

96

42

87

48

-

61

45

Kućna hemija i lična higijena

44

47

53

54

22

29

32

-

98

46

Mašine za obradu metala

23

100

43

13

66

9

13

-

37

47

Metalni proizvodi opšte namene

68

46

42

24

18

42

56

-

52

48

Drvna ambalaža i proizvodi od drveta

71

25

98

48

44

57

63

-

26

49

Štampanje i umnožavanje

56

76

39

91

29

8

53

-

39

50

Voće

58

30

69

98

28

99

106

-

29

51

Žitarice

43

73

59

102

6

88

42

-

34

52

Proizvodi od plastike za građevinarstvo

50

39

81

79

68

30

41

-

93

53

Proizvodnja delova i opreme za motorna vozila

88

27

76

4

24

48

66

-

69

54

Farmaceutski proizvodi

82

55

38

6

100

2

11

-

100

55

Elektronski uređaji široke potrošnje

13

58

48

75

111

113

75

-

9

56

Eksploatacija ostalih ruda

34

68

29

97

104

45

85

-

31

57

Livenje i obrada metala

31

86

36

65

69

80

20

-

56

58

Livenje gvožđa i čelika

67

57

67

11

3

109

96

-

40

59

Tekstilni proizvodi

64

50

50

110

39

62

28

-

60

60

Pekarski proizvodi

55

71

100

46

1

95

5

-

86

61

Konditorski proizvodi

11

93

72

55

58

76

58

-

76

62

Ostala električna oprema

61

87

47

28

79

34

47

-

25

63

Ostali hemijski proizvodi

77

77

18

14

74

10

95

-

24

64

Proizvodnja osvežavajućih pića

86

16

103

62

14

58

44

-

101

65

Eksploatacija ruda metala

2

84

70

111

93

108

100

-

108

66

Veštačka đubriva

97

21

85

49

64

39

31

-

67

67

Proizvodnja šećera

73

43

68

64

21

92

14

-

78

68

Proizvodnja bakra

75

13

55

78

71

52

76

-

111

69

Proizvodnja sokova

93

15

96

76

70

82

69

-

72

70

Optička i fotografska oprema

36

98

23

19

107

110

43

-

17

71

Mašine za rudnike i kamenolome

78

69

12

45

78

32

105

-

41

72

Prerada i konzervisanje mesa

47

81

106

109

16

59

19

-

95

73

Mašine za poljoprivredu

79

63

37

88

50

28

113

-

30

74

Eksploatacija sirove nafte

33

78

3

7

102

100

4

-

114

75

Lov i ribolov

103

34

57

80

45

36

87

-

45

76

Oprema za osvetljenje

87

74

19

43

103

41

80

-

27

77

Živinarstvo

35

95

88

85

35

86

89

-

77

78

Proizvodnja vina

92

48

45

73

55

61

111

-

48

79

Duvanski proizvodi

111

5

92

103

12

106

45

-

110

80

Proizvodnja plastičnih masa

90

53

110

8

49

16

110

-

99

81

Eksploatacija sirovina za građevinarstvo

80

83

73

100

43

51

94

-

33

82

Proizvodnja mesnih prerađevina

76

59

111

51

60

55

83

-

90

83

Ostala proizvodnja

51

99

51

74

99

89

62

-

81

84

Tekstil i tkanina

52

94

83

112

81

94

98

-

47

85

Ostala pića

100

102

1

81

75

46

70

-

1

86

Proizvodnja transportne opreme

72

101

52

29

82

60

88

-

49

87

Šumarstvo i seča drveća

74

72

17

56

101

85

112

-

80

88

Svinjogojstvo

83

88

24

83

89

22

109

-

88

89

Građevinski marterijal

89

91

86

70

28

96

78

-

55

90

Mašine za podizanje i prenošenje

81

106

7

34

56

54

73

-

62

91

Čelični profili

85

92

105

86

32

78

108

-

28

92

Ulja i masti

84

45

102

101

54

104

61

-

106

93

Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata

102

80

93

50

17

56

91

-

51

94

Proizvodnja alkoholnih pića

91

65

78

66

65

75

103

-

94

95

Proizvodnja opeke i crepa

110

11

108

92

20

72

107

-

91

96

Proizvodnja računara

94

107

28

20

108

15

7

-

57

97

Komunikaciona oprema

101

104

26

10

109

7

72

-

36

98

Povrće

69

108

87

95

26

111

92

-

32

99

Proizvodi od kože

99

66

99

107

86

90

86

-

64

100

Proizvodnja nakita

104

85

75

16

110

37

93

-

50

101

Proizvodnja piva

98

96

30

67

31

64

38

-

109

102

Gvožđe i čelik

48

110

104

38

48

40

77

-

107

103

Izgradnja zgrada

108

90

84

84

51

91

9

-

70

104

Elektronski elementi i ploče

105

105

31

9

113

21

50

-

35

105

Proizvodnja i distribucija gasa

27

114

66

2

114

101

74

-

42

106

Ostale životinje

95

97

101

94

57

114

101

-

79

107

Eksploatacija uglja

16

111

104

106

106

97

52

-

105

108

Keramički proizvodi

107

103

58

77

95

65

114

-

38

109

Proizvodi od stakla

113

75

60

68

97

33

97

-

71

110

Proizvodnja aluminijuma

109

82

61

72

80

81

82

-

112

111

Ostale biljke

106

89

113

113

53

112

99

-

97

112

Umetnost i kultura

96

113

49

36

112

77

79

-

58

113

Akumulatori i baterije

112

109

40

57

98

43

81

-

59

114

Ostali plemeniti i obojeni metali

114

112

25

89

92

98

104

-

53

Na osnovu konačne rang liste – finalni rang sektora prema razvojnim potencijalima (zajedno sa parcijalnim rangovima po stubovima indeksa) prvih deset sektora su:

  1. Proizvodnja motornih vozila
  2. Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila
  3. Proizvodnja čarapa
  4. Aparati za domaćinstvo
  5. Prerada i konzervisanje voća i povrća
  6. Proizvodnja guma za vozila
  7. Proizvodnja električne energije
  8. Mašine opšte namene
  9. Životinjska hrana
  10. Proizvodnja papira, celuloze i kartona

Sektori sa najvećom izvoznom performansom su prikazani u sledećoj tabeli.

TABELA 10: Sektori razvrstani po izvoznoj performansi (Izvor: „Indeks razvojnih potencijala razmenjivih sektora u Srbiji  - IRP 2014“)

Red.
Br.

Sektor

Obim
izvoza

Dinamičnost
izvoza

Diversifikovanost
izvoza

Inkluzivnost
izvoza

Održivost
izvoza

1

Proizvodnja motornih vozila

4

1

63

32

80

2

Proizvodnja čarapa

1

4

3

29

82

3

Proizvodnja električne energije

2

2

12

103

24

4

Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila

12

3

8

4

19

5

Duvanski proizvodi

9

5

38

3

67

6

Aparati za domaćinstvo

13

6

19

21

10

7

Proizvodnja guma za vozila

7

9

23

45

1

8

Namenska industrija

5

7

62

1

101

9

Prerada i konzervisanje voća i povrća

3

26

55

66

55

10

Životinjska hrana

29

22

1

75

5

11

Proizvodnja opeke i crepa

10

10

7

64

94

12

Proizvodnja furnira i ploča od drveta

35

27

16

54

2

13

Proizvodnja bakra

15

18

89

2

57

14

Proizvodnja papira, celuloze i kartona

27

16

42

63

14

15

Proizvodnja sokova

24

15

35

44

25

16

Proizvodnja osvežavajućih pića

11

31

13

73

45

17

Elektronski provodnici i optički kablovi

75

28

9

7

11

18

Proizvodnja elektromotora i generatora

19

12

44

34

86

19

Ostali proizvodi od plastike

55

20

4

24

35

20

Proizvodnja rublja

39

23

33

42

13

21

Veštačka đubriva

66

32

40

11

3

22

Proizvodnja ambalaže od plastike

50

34

2

33

20

23

Metalna ambalaža i grejna tela

22

29

36

22

44

24

Mašine opšte namene

54

11

57

16

38

25

Drvna ambalaža i proizvodi od drveta

20

36

15

72

59

26

Proizvodnja derivata nafte

102

8

65

48

6

27

Proizvodnja delova i opreme za motorna vozila

99

14

6

20

33

28

Obuća

23

41

43

28

39

29

Nameštaj

33

24

17

60

66

30

Voće

26

13

49

86

79

RAS

Izradu sajta podržao RAS
Razvojna agencija Srbije

Kontakt

Jugoistočna razvojna mreža

Kej kola Srpskih Sestara 3/2
18000 Niš

email. office@jrm.rs
Internet. www.jrm.rs

Kancelarija u Zaječaru:
Trg Oslobođenja 1
19000 Zaječar

tel. 019 426 376

Google Maps

Štampa

Please publish modules in offcanvas position.