O nama

 

Jugoistočna razvojna mreža je dobrovolјno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja cilјeva u oblasti regionalnog razvoja Južne i Istočne Srbije.

JRM čine:

 • Regionalna Razvojna Agencija – „Jug“
 • Regionalna razvojna agencija „Braničevo – Podunavlje“
 • Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga
 • RARIS, Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije

Cilјevi Udruženja su:

 • podrška uspostavlјanju pravnog i institucionalnog okvira za planiranje, organizovanje, koordiniranje i realizaciju razvojnih aktivnosti,
 • podsticanje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje u pitanjima od zajedničkog interesa,
 • Konsultativne aktivnosti sa svim subjektima u cilјu ravnomernog regionalnog razvoja,
 • javno zalaganje za ravnomerni regionalni razvoj,
 • razvoj konkurentnosti na svim nivoima,
 • smanjenje regionalnih i unutar-regionalnih dispariteta, u stepenu društveno-ekonomskog razvoja i uslova života, sa naglaskom na podsticanje razvoja nedovolјno razvijenih, devastiranih industrijskih i ruralnih područja,
 • razvoj ekonomije bazirane na znanju, inovativnosti, savremenim naučno-tehnološkim dostignućima i organizaciji upravlјanja,
 • smanjenje negativnih demografskih kretanja,
 • Edukacija građana u različitim oblastima društveno-ekonomskog razvoja, .

Radi ostvarivanja svojih cilјeva Udruženje naročito:

 1. Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti ravnomernog regionalnog razvoja,
 2. Objavlјuje publikacije o pitanjima koja se odnose na regionalni razvoj, u skladu sa zakonom,
 3. Angažuje stručnjake za edukaciju svojih članova i ostalih zainteresovanih iz oblasti ravnomernog regionalnog razvoja,
 4. Radi na poslovima iz oblasti strateškog planiranja, programiranja i upravlјanja projektnim ciklusom,
 5. Organizuje i sprovodi istraživanja vezana za regionalni razvoj,
 6. Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima, nevladinim i drugim organizacijama u zemlјi i inostranstvu, radi pospešivanja regionalnog razvoja;
 7. Aktivno se zalaže za jednakost svih građana i protiv je svih vidova diskriminacije.
 8. Organizuje javna zagovaranja na temu regionalnog razvoja,
 9. Aktivno radi na promociji i razvoju svih delova regiona i njegovih potencijala,
 10. Aktivno se bavi promocijom ravnomernog regionalnog razvoja.

RAS

Izradu sajta podržao RAS
Razvojna agencija Srbije

Kontakt

Jugoistočna razvojna mreža

Kej kola Srpskih Sestara 3/2
18000 Niš

email. office@jrm.rs
Internet. www.jrm.rs

Kancelarija u Zaječaru:
Trg Oslobođenja 1
19000 Zaječar

tel. 019 426 376

Google Maps

Štampa

Please publish modules in offcanvas position.