Srpska privreda je privreda malih i srednjih preduzeća

Sektor MSPP zadržao je u 2013. godini relativno visoko učešće u obrazovanju osnovnih pokazatelјa poslovanja nefinansijskog sektora privrede Republike Srbije: generiše oko 2/3 zaposlenosti i prometa, 54,1% bruto društvene vrednosti (u dalјem tekstu: BDV) i učestvuje sa 43,2% u izvozu nefinansijskog sektora. Procenjuje se da je u 2013. godini sektor MSPP, koji čini 99,8 % ukupnog broja privrednih subjekata, učestvovao sa oko 34% u bruto društvenom proizvodu (u dalјem tekstu: BDP) Republike Srbije. Posmatrano po veličini u strukturi sektora MSPP najbrojnija su mikro preduzeća,, koji učestvuju sa 96,2% u ukupnom broju MSPP. Relativno nizak prosečan broj od 2,4 zaposlenih po privrednom subjektu ukazuje na jednu od klјučnih slabosti sektora MSPP u odnosu na države članice EU, gde taj prosek iznosi 4,2.

U strukturi sektora MSPP najbrojnija su mikro preduzeća (305.321), mala i srednja privredna društva (11.841), i ujedno ova privredna društva dominiraju u sledećim pokazateljima:

  • 53,8% zaposlenost MSPP sektora,
  • 60,7% promet MSPP sektora,
  • 61,6% BDP MSPP sektora
  • 77% izvoza MSPP sektora

TABELA 5: Struktura MSPP sektora u poređenju sa EU (Izvor: Ministarstvo privrede na osnnovu RZS)

 

Broj preduzeća

Zaposlenost

 

Srbija

EU

Srbija

EU

 

Broj

Učešće (%)

Broj

Učešće (%)

Mikro

303.927

96,2

92,2

591.101

42,0

29,7

Mala

9.353

3,0

6,5

181.033

12,9

20,6

Srednja

2.132

0,7

1,1

223.367

15,9

17,2

MSPP

315.412

99,8

99,8

995.501

70,8

67,5

Velika

494

0,2

0,2

410,403

29,2

32,5

Ukupno

315.906

100

100

1.405.904

100

100

GRAFIKON 3: Pregled broja društava po veličini

Usporena dinamika razvoja i smanjenje broja privrednih subjekata sektora MSPP su rezultat otežanih uslova poslovanja, smanjenja mogućnosti za finansiranje MSPP sektora kao i pada inostrane tražnje, zbog smanjene ukupne poslovne aktivnosti najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera Srbije (zemalja članica EU i ostalih zemalja u okruženju).

TABELA 6: Broj preduzeća i učešće MSPP sektora u okruženju

 

EU

Bugarska

Češka

Mađarska

Polјska

Rumunija

Slovenija

Br. preduzeća, u 000

20614,1

314,0

948,3

570,0

1391,1

532,5

106,5

Br. zaposlenih, u 000

87092,3

1474,1

2376,8

1809,9

5494,0

2717,2

413,9

BDV, u mlrd. EUR

3430,0

12,1

47,9

26,6

89,8

26,7

11,9

Br. MSPP na 1.000 stanovnika

41,0

43,1

90,2

57,5

36,1

26,6

51,7

Broj zapos. po preduzeću

4,2

4,7

2,5

3,2

3,9

5,1

3,9

BDV po zap. u 000 EUR

39,4

8,2

20,2

14,7

16,3

9,8

28,8

PROCENTUALNO UČEŠĆE MSPP U NEFINANSIJSKOM SEKTORU

Broj preduzeća

99,8

99,8

99,9

99,9

99,8

99,7

99,8

Broj zaposlenih

66,7

75,9

69,7

73,0

68,1

67,0

70,3

BDV

57,8

61,9

55,5

53,8

51,8

52,2

62,7

RAS

Izradu sajta podržao RAS
Razvojna agencija Srbije

Kontakt

Jugoistočna razvojna mreža

Kej kola Srpskih Sestara 3/2
18000 Niš

email. office@jrm.rs
Internet. www.jrm.rs

Kancelarija u Zaječaru:
Trg Oslobođenja 1
19000 Zaječar

tel. 019 426 376

Google Maps

Štampa

Please publish modules in offcanvas position.