Sektori sa potencijalima za izvoz u Republiku Bugarsku

Analizom statističkih podataka vrednosti obima izvoza koju Republika ostvaruje prema Republici Bugarskoj i to kroz dve klasifikacije sektora - delatnosti: SMTK (Standardna Međunarodna trgovinska klasifikacija) i KD (klasifikacija delatnosti), za poslednjih 5 godina, identifikovano je 10  sektora – delatnosti koje ostvaruju kontinuirani rast vrednosti izvoza. Ove sektore prepoznajemo kao primarne potencijale za izvoz u Republiku Bugarsku.

Za odabrane sekotre su u nastavku prikazani profili – njihovo rangiranje (Rang sektora prema razvojnim potencijalima - Studija „Indeks razvojnih potencijala razmenjivih sektora u Srbiji  - IRP 2014 “.

  1. Proizvodnja čarapa (Rang 3) – Izvozna performansa 2
  2. Prerada i konzervisanje voća i povrća (Rang 5) – Izvozna performansa 9
  3. Proizvodnja papira, celuloze i kartona (Rang 10) - Izvozna performansa 14
  4. Proizvodnja ambalaže od plastike (Rang 11) - Izvozna performansa 22
  5. Boje i lakovi (Rang 37) – Izvozna performansa 64
  6. Odeća (Rang 41) - Izvozna performansa 33
  7. Obuća (Rang 44) - Izvozna performansa 28
  8. Proizvodi od plastike za građevinarstvo (Rang 52) – Izvozna performansa 39
  9. Proizvodnja osvežavajućih pića (Rang 64) - Izvozna performansa 16
  10. Proizvodnja sokova (Rang 69) - Izvozna performansa 15

Pored identifikovanih sektora (delatnosti) sa potencijalom za povećanje izvoza u Republiku Bugarsku, sledeće delatnosti takođe imaju kontinuiranu tržišnu zastupljenost i pozitivnu vrednost izvoza u poslednjih 5 godina i možemo ih posmatrati kao sekundarni potencijali:

0113 Gajenje povrća, korenastih i krtolastih bilјaka
0115 Gajenje duvana
0130 Gajenje sadnog materijala
1042 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
1052 Proizvodnja sladoleda
1061 Proizvodnja mlinskih proizvoda
1062 Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda
1105 Proizvodnja piva
1391 Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala
1395 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta, osim odeće
1413 Proizvodnja ostale odeće
1512 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i kaišev

1729 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
2211 Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma
2219 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
2221 Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila
2229 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
2332 Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda
2630 Proizvodnja komunikacione opreme
2740 Proizvodnja opreme za osvetlјenje
2752 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo
2790 Proizvodnja ostale električne opreme
2829 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene

KAKO ČITATI SEKTORSKE PROFILE

1 Karakteristike sektora

Na samom početku dat je prikaz generalne strukture svakog sektora. Na osnovu generalnih karakteristika može se utvrditi veličina i dinamika sektora. Veličina sektora u 2014. godini prikazana je kroz broj preduzeća koliko ga čini, koliko oni vrednosti stvaraju, koliko ljudi zapošljavaju, kao i koliko je izvoznika i koja veličina izvoza je bila. Dinamika sektora se prati kroz prosečne godišnje stope rasta prihoda i izvoza, kao i uvećanja broja zaposlenosti. Karakteristike su tako odabrane i prikazane, da mogu sektori lako da se porede, i da se
stvori uporedna slika o veličini i dinamici. Takođe, sve prikazane karakteristike mogu se uporediti sa prosekom privrede, odnosno prosekom razmenjivog dela srpske privrede.

2 Rangiranje sektora prema stubovima indeksa

Ovaj deo profila prikazuje ostvarene performanse sektora prema stubovima indeksa razvojnih potencijala. Prikaz daje poziciju sektora među 114 rangiranih sektora u srpskoj privredi. Što je niža prikazana vrednost ranga, to je sektor bolje rangiran prema tom stubu.

    

RAS

Izradu sajta podržao RAS
Razvojna agencija Srbije

Kontakt

Jugoistočna razvojna mreža

Kej kola Srpskih Sestara 3/2
18000 Niš

email. office@jrm.rs
Internet. www.jrm.rs

Kancelarija u Zaječaru:
Trg Oslobođenja 1
19000 Zaječar

tel. 019 426 376

Google Maps

Štampa

Please publish modules in offcanvas position.