Spoljnotrgovinska razmena Srbija – Bugarska

Ukupni odnosi između dve zemlje su dobro razvijeni, zbog susedstva, blizine tržišta i zajedničkog učešća u mnogim bilateralnim i regionalnim inicijativama i aktivnostima (PSuJIE, Proces saradnje u jugositočnoj Evropi, Crnomorska saradnja, CEI –Centralno evropska inicijativa, Dunavska komisija i dr). Privredna saradnja se do sada odvijala uglavnom putem trgovinske razmene, dok u narednom periodu mogućnosti za unapređenje međusobne trgovinske i ekonomske saradnje postoje u formi tzv. viših oblika saradnje, koje podrazumevaju investiciona ulaganja, zajedničke proizvodne kapacitete i programe, razne oblike kooperacije, saradnju malih i srednjih preduzeća, zajedničke nastupe na tržištima trećih zemalja i dr.

Bugarska je i dalje jedan od značajnijih trgovinskih partnera Srbiji. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2015. godini, Bugarska je bila 11. partner u srpskom izvozu i 16. u uvozu. U 2016. godini, Bugarska je  12. partner u izvozu i 17. u uvozu Srbije.

TABELA 11: Spoljnotrgovinska razmene Srbije i Bugarske u periodu 2011-2015.g (u USD)

Godina

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Izvoz

328.830.245

294.235.687

341.039.851

386.941.917

382.783.932

Uvoz

471.694.490

578.584.982

499.772.350

422.216.563

330.884.302

GRAFIKON 8: Vodeći sektori SMTK u izvozu/uvozu Republik Bugarske
  

Karakteristike privrede Republike Bugarske

Razvijene industrije: proizvodnja el.energije i gasa, prehrambena, duvanska, mašinska, metalna, hemijska, industrija koksa, tekstilna i konditorska.

Poljoprivredna proizvodnja: povrće i voće, duvan, stoka, žito, ječam, suncokret, šećerna trska, grožđe.

Struktura zaposlenih po sektorima: poljoprivreda 6,7%, industrija 30,2%, usluge 63,1% (2015.)

Najznačajnije robe u izvozu: odeća, obuća, čelik i gvožđe, mašinerija i oprema, goriva

Najznačajnije robe u uvozu: mašine i oprema, metali i rude, hemikalije i plastika, goriva, minerali, sirovine.

Privatizacija: Sprovedena u visokom stepenu, posebno u bankarskom sektoru (oko 85% od čega ino banke čine 70%). Oko 46% bankarskog kapitala je skoncentrisano u tri banke (UnikreditBulbank, Nacionalna štedionica, Ujedinjena bugarska banka). Turistički sektor je potpuno privatizovan. Privatni sektor beleži najveći rast prihoda u trgovini i maloprodaji, građevinarstvu i proizvodnji hrane (meso, mlečni proizvodi i proizvodnja hleba).

TABELA 12: Izvoz / uvoz Republike Bugarske 2015/2016 (Izvor: Nacionalni statistički institut Republike Bugarske)

Sektori SMTK

Izvoz

Uvoz

Balans

2015.

2016.

Promena u % u odnosu na prethodnu godinu

2015.

2016.

Promena u % u odnosu na prethodnu godinu

2015.

2016.

Milion USD

Milion USD

Milion USD

Ukupno

20763.6

20814.8

0.2

23431.1

22898.1

-2.3

-2667.5

-2083.3

Hrana i žive životinje

2187.7

2355.2

7.7

1789.9

1860.0

3.9

397.8

495.2

Pića i duvan

369.4

346.2

-6.3

323.7

355.3

9.8

45.7

-9.1

Sirove materije,osim goriva

1379.0

1470.2

6.6

1971.8

1546.0

-21.6

-592.8

-75.8

Mineralna goriva i maziva

2295.3

1875.8

-18.3

3692.3

2788.6

-24.5

-1397.0

-912.8

Životinjska i biljna ulja i masti

224.9

209.0

-7.1

79.6

80.5

1.0

145.3

128.5

Hemijski proizvodi

2073.0

2100.9

1.3

3328.0

3485.3

4.7

-1255.0

-1384.3

Proizvodi svrstani po materijalu

4656.7

4194.1

-9.9

4011.0

4216.8

5.1

645.7

-22.7

Mašine i transportni uređaji

4329.7

4478.9

3.4

6244.6

6366.9

2.0

-1914.9

-1888.0

Razni gotovi proizvodi

3192.8

3727.6

16.7

1862.4

2063.9

10.8

1330.4

1663.7

Proizvodi i transakcije, nigde pomenuti

55.1

56.9

3.2

127.8

134.9

5.5

-72.7

-78.0

Analizu izvoza Srbije prema Republici Bugarskoj posmatraćemo kroz dve klasifikacije:

 • Ostvarena vrednost izvoza kroz delatnosti i sektore KD (Klasifikacija delatnosti)
 • Ostvarena vrednost izvoza odseka (sektora) SMTK (Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija)

TABELA 13: Vrednost izvoza Srbije u Republiku Bugarsku u USD (Izvor podataka: Republički zavod za statistiku)

Delatnost

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Poljoprivreda, lov i šumarstvo

6.538.684

3.172.848

2.433.780

2.995.328

9.875.898

Poljoprivreda

6.494.967

3.112.421

2.403.773

2.948.357

9.863.380

Šumarstvo

43.717

60.427

30.007

46.971

12.518

Vađenje ruda i kamena

35.964.878

35.531.392

31.828.931

41.283.240

20.092.530

Vađenje energetskih sirovina

46.306

244.904

37.054

 

231.971

Vađenje ostalih sirovina i materijala

35.961.658

35.286.488

31.791.877

41.221.832

19.860.559

Prerađivačka industrija

285.706.854

253.127.254

291.545.899

339.481.215

351.226.687

Prehrambeni proizvodi, pića i duvan

41.639.065

44.482.645

30.850.023

30.794.415

56.297.342

Proizv. tekstila i tekstilnih proizvoda

5.358.723

5.354.258

8.383.590

10.103.779

11.782.206

Prerada kože i proizv. predmeta od kože

328.418

967.786

1.124.288

491.194

1.895.591

Prerada drveta i proizvodi od drveta

5.291.089

6.895.195

5.994.158

6.195.370

6.073.994

Proizv. papira, izdavanje i štampanje

10.582.289

8.914.075

9.220.251

10.666.256

9.463.027

Proizv. koksa i derivata nafte

18.905.009

22.981.807

60.862.081

76.638.607

54.339.121

Proizv. hemijskih proizvoda i vlakana

52.634.056

31.544.036

49.903.133

62.490.357

55.025.793

Proizv. proizvoda od gume i plastike

7.946.528

9.454.984

15.543.181

16.636.020

19.182.413

Proizv. proizvoda od ostalih minerala

9.696.522

12.564.059

14.354.138

14.877.214

14.923.030

Proizv. metala i metalnih proizvoda

66.801.408

34.829.334

29.647.826

34.966.142

57.977.920

Proizv. ostalih mašina i uređaja

15.065.256

15.800.776

19.926.873

20.740.656

23.073.808

Proizv. električnih i optičkih uređaja

5.768.950

5.859.076

7.603.476

10.728.411

9.034.337

Proizv. saobraćajnih sredstava

1.457.600

4.010.003

3.913.518

3.681.754

5.951.467

Ostala prerađivačka industrija

44.225.177

49.469.220

34.269.363

40.471.040

26.206.638

Proizv. el.energije, gasa i vode

739.240

2.375.245

15.197.322

3.167.243

1.583.365

Proizv. el.energije, gasa i vode *

739.240

2.375.245

15.197.322

3.167.243

1.583.365

TABELA 14: Izvoz Srbije u Republiku Bugarsku po delatnostima  KD (u hiljadama EUR)
Napomena: Zasenčene su delatnosti – sektori koji ostvaruju kontinuitet i povećanje vrednosti izvoza

Šifra

Naziv

 

 

 

 

 

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

 

 UKUPNO

232940

223677

252473

287854

343194

 0111

  Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i ulјarica

4098

1764

1290

1443

7528

 0113

  Gajenje povrća, korenastih i krtolastih bilјaka

210

394

224

331

1136

 0115

  Gajenje duvana

190

5473

1354

427

1613

 0116

  Gajenje bilјaka za proizvodnju vlakana

 

 

 

16

 

 0119

  Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih bilјaka

 

11

26

10

7

 0122

  Gajenje tropskog i suptropskog voća

 

 

 

 

4

 0123

  Gajenje agruma

 

 

 

 

 

 0124

  Gajenje jabučastog i koštičavog voća

 

 

28

86

36

 0125

  Gajenje ostalog žbunastog i jezgrastog voća

 

46

22

 

2

 0126

  Gajenje ulјnih plodova

 

 

 

 

1

 0128

  Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilјa

3

4

0

28

40

 0129

  Gajenje ostalih višegodišnjih bilјaka

33

30

67

11

22

 0130

  Gajenje sadnog materijala

222

183

148

298

471

 0143

  Uzgoj konja i drugih kopitara

 

6

 

 

 

 0149

  Uzgoj ostalih životinja

 

1

12

 

24

 0210

  Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

 

 

 

11

 

 0220

  Seča drveća

 

29

3

 

 

 0520

  Eksploatacija lignita i mrkog uglјa

 

178

 

 

 

 0729

  Eksploatacija ruda obojenih metala

24965

26987

23466

30145

17073

 0811

  Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena

 

3

 

 

 

 0812

  Eksploatacija šlјunka, peska, gline i kaolina

757

410

437

548

476

 0892

  Eksploatacija treseta

2

8

27

47

71

 0893

  Eksploatacija natrijum-hlorida

 

1

11

12

12

 0899

  Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala

148

12

3

11

47

 1011

  Prerada i konzervisanje mesa

1254

1139

1650

1799

1372

 1013

  Proizvodnja mesnih prerađevina

 

 

 

 

15

 1020

  Prerada i konzervisanje ribe, lјuskara i mekušaca

 

 

 

4

16

 1031

  Prerada i konzervisanje krompira

58

28

20

2

3

 1032

  Proizvodnja sokova od voća i povrća

216

211

425

432

720

 1039

  Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća

1423

1213

1583

1542

1962

 1041

  Proizvodnja ulјa i masti

9362

12589

5501

4884

6961

 1042

  Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti

 

 

 

6

80

 1052

  Proizvodnja sladoleda

-

199

290

265

462

 1061

  Proizvodnja mlinskih proizvoda

766

775

1123

1130

1629

 1062

  Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda

515

614

456

677

928

 1071

  Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača

2

1

1

1

 

 1072

  Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača

502

534

570

478

433

 1073

  Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda

 

 

 

 

3

 1081

  Proizvodnja šećera

11097

3702

1205

2797

22137

 1082

  Proizvodnja čokolade i konditorskih proizvoda

299

199

130

133

148

 1083

  Prerada čaja i kafe

98

132

153

124

22

 1084

  Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani

111

70

42

33

27

 1085

  Proizvodnja gotovih jela

136

246

122

149

93

 1086

  Proizvodnja hranlјivih preparata i dijetetske hrane

1

2

21

33

9

 1089

  Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

1552

1992

2312

2108

1998

 1091

  Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje

181

145

85

66

382

 1092

  Proizvodnja gotove hrane za kućne lјubimce

119

150

118

117

138

 1101

  Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića

170

41

180

105

127

 1102

  Proizvodnja vina od grožđa

-

21

3

0

-

 1103

  Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina

28

341

103

60

623

 1105

  Proizvodnja piva

1588

2582

2428

3360

4697

 1106

  Proizvodnja slada

 

203

 

 

 

 1107

  Proizvodnja osvežavajućih pića i flaširane vode

1442

2885

4262

4037

5590

 1200

  Proizvodnja duvanskih proizvoda

205

316

814

235

434

 1310

  Priprema i predenje tekstilnih vlakana

110

33

45

118

25

 1320

  Proizvodnja tkanina

39

713

728

537

256

 1391

  Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala

1

19

3

6

638

 1392

  Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće

76

59

47

138

418

 1393

  Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod

98

160

254

124

152

 1394

  Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža

119

1

166

107

177

 1395

  Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta, osim odeće

 

22

66

136

380

 1396

  Proizvodnja tehničkog i industrijskog tekstila

302

200

162

155

231

 1399

  Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta

14

22

25

20

14

 1412

  Proizvodnja radne odeće

1

2

5

2

88

 1413

  Proizvodnja ostale odeće

764

1023

1244

1419

3518

 1414

  Proizvodnja rublјa

490

279

444

338

535

 1419

  Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora

350

176

83

86

138

 1431

  Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa

39

32

55

164

198

 1439

  Proizvodnja ostale pletene i kukičane odeće

36

 

 

 

 

 1511

  Štavlјenje i dorada kože, dorada i bojenje krzna

111

522

419

28

148

 1512

  Proizvodnja putnih i ručnih torbi i kaiševa

38

48

61

107

181

 1520

  Proizvodnja obuće

99

205

379

258

1417

 1610

  Rezanje i obrada drveta

24

44

111

116

347

 1621

  Proizvodnja furnira i ploča od drveta

2959

4395

3601

3177

3473

 1622

  Proizvodnja parketa

302

369

252

493

603

 1623

  Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata

43

9

25

23

35

 1624

  Proizvodnja drvne ambalaže

124

167

215

455

397

 1629

  Proizvodnja proizvoda od drveta, plute, slame i pruća

3

19

87

29

61

 1711

  Proizvodnja vlakana celuloze

 

15

94

 

 

 1712

  Proizvodnja papira i kartona

4744

4624

4595

5835

6149

 1721

  Proizvodnja talasastog papira, kartona i ambalaže

816

628

503

561

714

 1722

  Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu

1499

1421

1428

1353

1432

 1723

  Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira

173

78

101

108

166

 1724

  Proizvodnja tapeta

 

 

20

 

 

 1729

  Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona

26

17

45

76

131

 1813

  Usluge pripreme za štampu

 

 

 

 

 

 1920

  Proizvodnja derivata nafte

13447

17789

45565

57218

49054

 2011

  Proizvodnja industrijskih gasova

3106

1335

1302

1422

1541

 2012

  Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata

16

6

19

55

33

 2013

  Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija

211

82

428

184

1134

 2014

  Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija

2569

306

344

63

1043

 2015

  Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja

2633

6173

8003

10533

9850

 2016

  Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima

10910

3949

14626

21912

22314

 2017

  Proizvodnja sintetičkog kaučuka

1623

458

150

560

356

 2020

  Proizvodnja pesticida i hemikalija za polјoprivredu

111

35

65

49

190

 2030

  Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza

163

447

495

596

706

 2041

  Proizvodnja deterdženata, sapuna i sredstava za čišćenje

2924

3509

2966

2675

2869

 2042

  Proizvodnja parfema i toaletnih preparata

167

189

229

201

405

 2051

  Proizvodnja eksploziva

1028

1196

1369

1216

1096

 2052

  Proizvodnja sredstava za leplјenje

198

171

244

264

217

 2053

  Proizvodnja eteričnih ulјa

 

 

1

 

117

 2059

  Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda

108

96

284

640

309

 2060

  Proizvodnja veštačkih vlakana

26

22

13

50

4

 2110

  Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda

100

17

11

68

134

 2120

  Proizvodnja farmaceutskih preparata

11641

5366

5625

4933

5938

 2211

  Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma

741

778

940

1094

3379

 2219

  Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

110

370

1504

2848

2767

 2221

  Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila

1803

2977

4497

5127

5908

 2222

  Proizvodnja ambalaže od plastike

694

852

3176

2886

3511

 2223

  Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo

1145

1359

1725

1802

1920

 2229

  Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

791

907

1018

1100

1437

 2311

  Proizvodnja ravnog stakla

 

17

 

 

1

 2312

  Oblikovanje i obrada ravnog stakla

2

5

4

17

4

 2313

  Proizvodnja šuplјeg stakla

357

538

82

353

596

 2314

  Proizvodnja staklenih vlakana

1

 

 

2

9

 2319

  Proizvodnja i obrada ostalog stakla

 

3

 

 

 

 2320

  Proizvodnja vatrostalnih proizvoda

60

4

23

3

19

 2331

  Proizvodnja keramičkih pločica i ploča

252

347

181

181

358

 2332

  Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda

3177

4428

5524

5683

7337

 2341

  Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo

3

0

0

25

27

 2342

  Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda

274

249

179

13

7

 2343

  Proizvodnja izolatora i izolac. pribora od keramike

56

22

2

11

3

 2344

  Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike

 

 

 

 

92

 2349

  Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda

 

1

1

1

 

 2352

  Proizvodnja kreča i gipsa

2

 

 

 

 

 2361

  Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo

3

176

823

1645

1689

 2364

  Proizvodnja maltera

4

 

 

5

79

 2369

  Proizvodnja ostalih proizvoda od betona i gipsa

3

 

10

195

 

 2370

  Sečenje, oblikovanje i obrada kamena

2

11

8

18

10

 2391

  Proizvodnja brusnih proizvoda

19

27

2

54

0

 2399

  Proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala

2300

2634

2175

2184

2854

 2410

  Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura

31109

13148

10786

13444

25485

 2420

  Proizvodnja čeličnih cevi, profila i fitinga

39

199

92

53

125

 2431

  Hladno valјanje šipki

1

 

 

5

 

 2432

  Hladno valјanje plјosnatih proizvoda

127

114

69

44

101

 2433

  Hladno oblikovanje profila

114

5

90

354

362

 2434

  Hladno vučenje žice

8

45

5

11

2

 2442

  Proizvodnja aluminijuma

2265

1696

1497

1567

4210

 2443

  Proizvodnja olova, cinka i kalaja

5554

4071

1859

25

30

 2444

  Proizvodnja bakra

1033

1985

3117

5493

13876

 2445

  Proizvodnja ostalih obojenih metala

46

46

 

238

501

 2451

  Livenje gvožđa

 

 

 

 

 

 2511

  Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova

75

119

164

195

234

 2512

  Proizvodnja metalnih vrata i prozora

 

2

4

3

92

 2521

  Proizvodnja kotlova i radijatora za grejanje

56

101

48

39

65

 2529

  Proizvodnja ostalih metalnih cisterni i kontejnera

377

244

4

14

17

 2530

  Proizvodnja parnih kotlova, osim za centr. grejanje

581

598

902

125

 

 2540

  Proizvodnja oružja i municije

4409

4886

6079

4632

8342

 2571

  Proizvodnja sečiva

2

16

3

3

36

 2572

  Proizvodnja brava i okova

48

105

167

96

204

 2573

  Proizvodnja alata

450

346

195

357

1254

 2591

  Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže

6

5

18

27

4

 2592

  Proizvodnja ambalaže od lakih metala

5037

1932

2113

2456

2882

 2593

  Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga

148

240

197

134

322

 2594

  Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih proizvoda

264

228

193

195

221

 2599

  Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

301

672

614

1471

2536

 2611

  Proizvodnja elektronskih elemenata

7

1

3

55

5

 2612

  Proizvodnja štampanih elektronskih ploča

1

 

3

 

14

 2620

  Proizvodnja računara i periferne opreme

511

101

64

266

312

 2630

  Proizvodnja komunikacione opreme

36

45

78

218

297

 2640

  Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju

219

255

7

9

9

 2651

  Proizvodnja mernih instrumenata i aparata

68

268

213

57

121

 2652

  Proizvodnja satova

 

 

 

5

1

 2660

  Proizvodnja elektromedicinske opreme

1

 

 

 

 

 2670

  Proizvodnja optičkih instrumenata i fotogr. opreme

59

81

4

10

12

 2680

  Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa

 

5

13

2

 

 2711

  Proizvodnja elektromot. generatora i transformatora

290

229

263

293

431

 2712

  Proizvodnja opreme za distribuciju elektr. energije

68

45

442

44

99

 2720

  Proizvodnja baterija i akumulatora

255

115

67

 

48

 2731

  Proizvodnja kablova od optičkih vlakana

3

27

 

4

2

 2732

  Proizvodnja ostalih elektronskih i elektr. kablova

1820

369

223

482

1239

 2733

  Proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova

177

277

146

154

410

 2740

  Proizvodnja opreme za osvetlјenje

132

147

210

215

285

 2751

  Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo

465

929

1241

1983

2439

 2752

  Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo

537

759

572

648

1082

 2790

  Proizvodnja ostale električne opreme

9

79

450

569

1182

 2811

  Proizvodnja motora i turbina, osim za motorna vozila

80

69

81

73

87

 2812

  Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja

12

8

274

93

217

 2813

  Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora

296

448

429

191

169

 2814

  Proizvodnja ostalih slavina i ventila

102

225

94

71

105

 2815

  Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih elemenata

42

150

336

229

235

 2821

  Proizvodnja industrijskih peći i gorionika

3

 

81

8

21

 2822

  Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje

290

93

61

236

239

 2823

  Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme

45

108

27

5

143

 2824

  Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima

 

6

17

3

1

 2825

  Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme

1433

2063

1857

1457

762

 2829

  Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene

243

187

560

679

795

 2830

  Proizvodnja mašina za polјoprivredu i šumarstvo

426

701

559

753

1403

 2841

  Proizvodnja mašina za obradu metala

3

96

307

261

55

 2849

  Proizvodnja ostalih alatnih mašina

3

43

158

38

24

 2891

  Proizvodnja mašina za metalurgiju

2

20

43

1

 

 2892

  Proizvodnja mašina za rudnike i građevinarstvo

292

144

308

2453

3252

 2893

  Proizvodnja mašina za industr. hrane, pića i duvana

10

36

183

115

463

 2894

  Proizvodnja mašina za industr. tekstila, odeće i kože

91

152

102

14

8

 2895

  Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona

402

347

224

183

34

 2896

  Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume

132

101

2

82

114

 2899

  Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene

55

96

532

1086

181

 2910

  Proizvodnja motornih vozila

38

173

1538

1687

3356

 2920

  Proizvodnja karoserija za motorna vozila i prikolice

25

83

156

50

59

 2931

  Proizvodnja električne opreme za motorna vozila

 

 

3

 

6

 2932

  Proizvodnja ostalih delova za motorna vozila

307

144

193

110

164

 3011

  Izgradnja brodova i plovnih objekata

486

1312

 

 

103

 3012

  Izrada čamaca za sport i razonodu

 

 

 

 

2

 3020

  Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila

35

922

773

383

272

 3030

  Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica

24

409

22

302

1320

 3092

  Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica

 

 

11

13

 

 3099

  Proizvodnja ostale transportne opreme

 

2

5

1

15

 3101

  Proizvodnja nameštaja za poslovne prostore

31

28

305

208

51

 3102

  Proizvodnja kuhinjskog nameštaja

58

48

17

16

24

 3103

  Proizvodnja madraca

31

67

124

11

10

 3109

  Proizvodnja ostalog nameštaja

1255

1214

1447

1457

1639

 3212

  Proizvodnja nakita i srodnih predmeta

44

4

14

6

5

 3213

  Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda

47

4

 

 

 

 3220

  Proizvodnja muzičkih instrumenata

6

 

 

 

 

 3230

  Proizvodnja sportske opreme

58

32

29

30

107

 3240

  Proizvodnja igara i igračaka

674

262

263

144

350

 3250

  Proizvodnja medicinskih i stomatoloških materijala

94

54

222

87

405

 3291

  Proizvodnja metli i četki

30

53

59

133

142

 3299

  Proizvodnja ostalih predmeta

38

138

113

136

147

 3511

  Proizvodnja električne energije

529

1905

11604

2341

1417

 3811

  Skuplјanje otpada koji nije opasan

30141

37562

24265

29138

22352

 3812

  Skuplјanje opasnog otpada

41

1437

3103

5535

3105

 5811

  Izdavanje knjiga

3

10

23

56

10

 5814

  Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja

 

24

40

20

 

 5819

  Ostala izdavačka delatnost

133

127

88

91

15

 5829

  Izdavanje ostalih softvera

129

 

 

 

 

 5911

  Proizvodnja kinematografskih dela i TV programa

18

4

4

5

 

 5920

  Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike

44

2

3

3

3

 7420

  Fotografske usluge

 

 

 

 

 

 8999

  Neklasifikovano po KD

11

6

8

9

6

 9003

  Umetničko stvaralaštvo

 

 

 

 

 

 9102

  Delatnost muzeja, galerija i zbirki

1

 

 

 

1

TABELA 15: Izvoz Srbije u Republiku Bugarsku prema SMTK (Standardna medjunarodna trgovinska klasifikacija) u USD (Izvor: Republički zavod za statistiku)

Šifra

Naziv

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

0

Hrana i žive životinje

28,587,475

14,969,067

12,342,799

14,580,337

36,099,893

1

Pića i duvan

5,052,782

14,921,943

12,113,767

10,978,674

14,477,597

2

Sirove materije,osim goriva

82,520,423

85,949,722

67,728,503

84,660,160

54,083,570

3

Mineralna goriva i maziva

19,690,555

25,601,867

76,096,421

79,867,258

56,154,457

4

Životinjska i biljna ulja i masti

12,904,537

16,009,756

6,541,591

5,525,980

7,277,016

5

Hemijski proizvodi

53,914,612

35,761,135

56,088,075

69,033,014

62,087,212

6

Proizvodi svrstani po materijalu

93,276,629

65,900,059

63,484,502

73,456,220

97,914,422

7

Mašine i transportni uređaji

15,537,507

18,654,089

22,748,084

27,807,271

26,840,211

8

Razni gotovi proizvodi

17,511,696

16,439,294

23,862,216

21,018,112

27,844,102

9

Proizvodi i transakcije, nigde pomenuti

2,471

28,755

33,893

14,891

5,452

 

Ukupno

328,998,687

294,235,687

341,039,851

386,941,917

382,783,932

GRAFIKON 9: Procenat učešća sektora SMTK u ukupnom izvozu

GRAFIKON 10: Pregled kretanja vrednosti izvoza u Republiku Bugarsku po sektorima SMTK

Posmatrano po sektorskim celinama: hrana i žive životinje, pića i duvan,  životinjska i biljna ulja i masti, proizvodi svrstani po materijalu, kao i razni gotovi proizvodi beleže rast vrednosti izvoza u poslednje dve godine.

TABELA 16: Izvoz Srbije u Republiku Bugarsku, detaljan prikaz sektora SMTK (u USD) (Izvor: Republički zavod za statistiku)

Šifra

Naziv

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

0

Hrana i žive životinje

28,587,475

14,969,067

12,342,799

14,580,337

36,099,893

00

Žive životinje

5,563

14,896

 

 

98

01

Meso i prerade od mesa

 

 

 

 

17,249

02

Mlecni proizvodi i jaja

 

258,194

379,395

362,134

512,756

03

Ribe i preradevine

 

 

 

5,609

17,900

04

Žitarice i proizvodi

7,163,758

3,723,771

3,416,232

3,743,541

3,666,070

05

Povrće i voće

2,508,767

2,342,244

2,949,761

3,053,715

4,116,107

06

Šecer,proizvodi od šecera i med

15,370,337

4,807,220

1,564,559

3,762,350

24,469,242

07

Kafa,čaj,kakao i začini

592,615

350,021

325,153

280,259

193,772

08

Stočna hrana(osim žita u zrnu)

521,284

497,341

389,951

285,572

669,784

09

Razni proizvodi za ishranu

2,425,151

2,975,380

3,317,748

3,087,157

2,436,915

1

Pića i duvan

5,052,782

14,921,943

12,113,767

10,978,674

14,477,597

11

Pića

4,513,245

7,494,189

9,221,977

10,084,289

12,205,638

12

Duvan i proizvodi od duvana

539,537

7,427,754

2,891,790

894,385

2,271,959

2

Sirove materije nejestive, osim goriva

82,520,423

85,949,722

67,728,503

84,660,160

54,083,570

21

Kože sirove i krzna nečcinjena

 

36,233

213,536

389,905

134,425

22

Uljano semenje i plodovi

708,974

689,506

1,321,059

1,228,847

6,948,929

23

Sirovi kaučuk

2,295,306

593,919

244,535

785,410

409,846

24

Pluta i drvo

136,012

428,221

277,162

369,136

655,855

25

Celuloza i otpaci od hartije

41,914

19,610

124,701

 

 

26

Tekstilna vlakna i otpaci

1,720,143

1,392,649

2,029,548

2,094,489

1,383,826

27

Sirova djubriva i minerali

1,282,652

553,319

641,838

753,926

607,720

28

Mineralne rude i otpaci metala

75,919,888

81,853,731

62,462,097

78,502,193

43,213,417

29

Životinjske i biljne sirove materije

415,534

382,534

414,027

536,254

729,552

3

Mineralna goriva, maziva i srodni proizvodi

19,690,555

25,601,867

76,096,421

79,867,258

56,154,457

32

Kameni ugalj,koks i briketi

3,220

244,904

36,976

61,408

78,024

33

Nafta i naftini derivati

18,905,009

22,981,807

60,862,081

76,638,607

54,339,121

34

Gas,prirodni i industrijski

43,086

 

78

 

153,947

35

Električna energija

739,240

2,375,156

15,197,286

3,167,243

1,583,365

4

Životinjska i biljna ulja, masti i voskovi

12,904,537

16,009,756

6,541,591

5,525,980

7,277,016

42

Čvrste biljne masti i ulja

12,904,537

15,954,999

6,541,591

5,525,980

7,248,518

43

Preradena životinjska i biljna ulja i masti

 

54,757

 

 

28,498

5

Hemijski i srodni proizvodi, nn

53,914,612

35,761,135

56,088,075

69,033,014

62,087,212

51

Organski hemijski proizvodi

3,607,690

301,742

154,658

116,590

1,263,122

52

Neorganski hemijski proizvodi

4,689,132

3,311,898

3,759,111

3,652,229

3,743,012

53

Proizvodi za bojenje i štavljenje

260,260

580,555

674,247

810,747

815,186

54

Medicinski i farmaceutski proizvodi

16,266,257

6,926,318

7,476,959

6,539,682

6,587,918

55

Eterična ulja,parfim.i toaletni preparati

4,336,151

4,757,083

4,241,941

3,789,638

3,751,810

56

Ðubriva(osim sirovih)

3,699,758

7,899,779

10,706,457

14,102,856

10,911,525

57

Plastične materije u primarnim oblicima

15,207,351

5,055,997

19,456,428

29,236,882

25,255,666

58

Plasticčne mase u ostalim oblicima

3,082,781

4,240,268

6,141,943

7,010,829

6,640,423

59

Hemijske materije i proizvodi,nigde nepom.

2,765,232

2,687,495

3,476,331

3,773,561

3,118,550

6

Izrađeni proizvodi svrstani po materijalu

93,276,629

65,900,059

63,484,502

73,456,220

97,914,422

61

Koža,proizvodi od kože i krzna

152,778

671,731

560,287

38,319

161,521

62

Proizvodi od kaučuka

1,180,152

1,090,087

1,387,122

1,631,938

4,058,933

63

Proizvodi od plute i drveta

5,166,492

6,557,015

5,731,630

5,882,223

5,431,675

64

Hartija,karton i proizvodi od celuloze

10,111,226

8,641,108

8,846,062

10,332,382

9,307,015

65

Predivo,tkanine i tekstilni proizvodi

1,078,340

1,978,603

3,836,505

5,401,082

5,342,971

66

Proizvodi od nemetalnih minerala

9,237,493

12,212,751

14,109,785

14,837,228

14,860,343

67

Gvožde i celik

43,657,884

17,725,730

14,673,163

17,670,219

28,568,810

68

Obojeni metali

12,538,262

9,873,486

8,597,605

9,491,577

19,942,956

69

Proizvodi od metala,nigde nepomenuti

10,154,002

7,149,548

5,742,343

8,171,252

10,240,198

7

mašine i transportni uređaji

15,537,507

18,654,089

22,748,084

27,807,271

26,840,211

71

Pogonske mašine i uredaji

1,014,550

958,516

1,685,753

359,824

1,519,868

72

Specijalne mašine za pojedine industr.grane

2,951,949

2,799,854

3,287,787

6,170,831

5,681,501

73

Mašine za obradu metala

194,086

206,892

523,177

373,568

80,769

74

Industrijske mašine za opštu upotrebu

4,293,988

4,419,060

5,243,428

4,581,940

4,133,128

75

Kancelarijske mašine i za AOP

794,806

624,402

109,148

327,712

499,270

76

Telekomunikacioni aparati i uredjaji

497,201

1,153,330

103,382

191,755

195,306

77

Električne mašine,aparati i uredjaji

4,490,688

4,651,993

7,996,974

12,264,770

10,193,640

78

Drumska vozila

550,994

538,383

2,736,099

2,676,579

3,981,280

79

Ostala transportna sredstva i oprema

749,245

3,301,659

1,062,336

860,292

555,449

8

Razni gotovi proizvodi

17,511,696

16,439,294

23,862,216

21,018,112

27,844,102

81

Montažne zgrade,sanitarni uredjaji

612,004

485,958

539,597

294,307

269,448

82

Nameštaj i delovi

2,047,453

1,788,844

2,531,568

2,236,129

1,994,152

83

Predmeti za putovanje

51,335

57,419

80,492

143,299

199,269

84

Odeća

2,516,337

1,953,122

2,467,666

2,646,594

4,972,839

85

Obuća

154,898

271,653

543,445

349,787

1,586,976

87

Naučni i kontrolni instrumenti

573,529

405,927

457,072

263,603

569,986

88

Fotoaparati, časovnici

9,291

108,334

6,372

8,488

5,600

89

Razni gotovi proizvodi,nigde nepomenuti

11,546,849

11,368,037

17,236,004

15,075,905

18,245,832

9

Proizvodi i transakcije nepomen. U SMTK

2,471

28,755

33,893

14,891

5,452

93

Specijalne transakcije proizvoda

2,471

6,287

20,640

11,776

3,544

99

Nerazvrstana roba

 

22,468

13,253

3,115

1,908

Detaljniji prikaz sektora koji se ističu po povećanju vrednosti izvoza u 2015-oj u odnosu na 2014-u su dati u sledećoj tabeli:

TABELA 17: Izvoz Srbije u Republiku Bugarsku - Sektori SMTK sa  povećanom vrednošću izvoza 2014/2015 (Izvor: Republički zavod za statistiku)

Šifra

Naziv

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

01

Meso i prerade od mesa

 

 

 

 

17,249

02

Mlecni proizvodi i jaja

 

258,194

379,395

362,134

512,756

03

Ribe i preradjevine

 

 

 

5,609

17,900

05

Povrće i voće

2,508,767

2,342,244

2,949,761

3,053,715

4,116,107

06

Šecer,proizvodi od šecera i med

15,370,337

4,807,220

1,564,559

3,762,350

24,469,242

08

Stočna hrana(osim žita u zrnu)

521,284

497,341

389,951

285,572

669,784

11

Pića

4,513,245

7,494,189

9,221,977

10,084,289

12,205,638

22

Uljano semenje i plodovi

708,974

689,506

1,321,059

1,228,847

6,948,929

24

Pluta i drvo

136,012

428,221

277,162

369,136

655,855

29

Životinjske i biljne sirove materije

415,534

382,534

414,027

536,254

729,552

53

Proizvodi za bojenje i štavljenje

260,260

580,555

674,247

810,747

815,186

62

Proizvodi od kaučuka

1,180,152

1,090,087

1,387,122

1,631,938

4,058,933

66

Proizvodi od nemetalnih minerala

9,237,493

12,212,751

14,109,785

14,837,228

14,860,343

67

Gvožde i celik

43,657,884

17,725,730

14,673,163

17,670,219

28,568,810

68

Obojeni metali

12,538,262

9,873,486

8,597,605

9,491,577

19,942,956

69

Proizvodi od metala,nigde nepomenuti

10,154,002

7,149,548

5,742,343

8,171,252

10,240,198

71

Pogonske mašine i uredjaji

1,014,550

958,516

1,685,753

359,824

1,519,868

72

Specijalne mašine za pojedine industr.grane

2,951,949

2,799,854

3,287,787

6,170,831

5,681,501

75

Kancelarijske mašine i za AOP

794,806

624,402

109,148

327,712

499,270

76

Telekomunikacioni aparati i uredjaji

497,201

1,153,330

103,382

191,755

195,306

78

Drumska vozila

550,994

538,383

2,736,099

2,676,579

3,981,280

83

Predmeti za putovanje

51,335

57,419

80,492

143,299

199,269

84

Odeća

2,516,337

1,953,122

2,467,666

2,646,594

4,972,839

85

Obuća

154,898

271,653

543,445

349,787

1,586,976

87

Naučni i kontrolni instrumenti

573,529

405,927

457,072

263,603

569,986

89

Razni gotovi proizvodi,nigde nepomenuti

11,546,849

11,368,037

17,236,004

15,075,905

18,245,832

Analizom navedenih pokazatelja u izvozu prema Republici Bugarskoj, u poslednjih 5 godina, 6 sektora koji se izdvajaju po obimu vrednosti izvoza i tržišnom zastupljenošću (klasifikovani prema SMTK):

 • 11 Pića
 • 22 Uljano semenje i plodovi
 • 23 Pluta i drvo
 • 62 Proizvodi od kaučuka
 • 84 Odeća
 • 85 Obuća

Sektori (posmatrano kroz industrijske grane -delatnosti) koji ostvaruju konstantan i rastući izvoz prema Republici Bugarskoj su:

 1. 01 Poljoprivredna proizvodnja, lov i uslužne delatnosti
 2. 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
 3. 13 Proizvodnja tekstila
 4. 14 Proizvodnja odevnih predmeta
 5. 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
 6. 22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

RAS

Izradu sajta podržao RAS
Razvojna agencija Srbije

Kontakt

Jugoistočna razvojna mreža

Kej kola Srpskih Sestara 3/2
18000 Niš

email. office@jrm.rs
Internet. www.jrm.rs

Kancelarija u Zaječaru:
Trg Oslobođenja 1
19000 Zaječar

tel. 019 426 376

Google Maps

Štampa

Please publish modules in offcanvas position.