Nepovolјna sektorska struktura MSPP

Nedovolјan broj i ostvarene niske performanse poslovanja preduzeća u razmenlјivim delatnostima još jedan su pokazatelј niskog nivoa razvijenosti MSPP. U poređenju sa prethodnom godinom nije bilo značajnijih promena – dominantno je učešće MSPP nerazmenlјivog sektora u formiranju osnovnih indikatora nefinansijskog sektora. Koncentracija MSPP u sektorima sa relativno nižim ulaganjima i bržim obrtom kapitala ukazuje na njihove niske finansijsko-ekonomske performanse razvoja. Promena sektorske strukture MSPP u korist razmenlјivih sektora, čiji proizvodi učestvuju u spolјnotrgovinskoj razmeni, osnovni su preduslov povećanja nivoa razvijenosti i konkurentnosti ovog segmenta privrede.

TABELA 7: Indikatori poslovanja MSPP prema delatnosti, u 2015.

 

Broj preduzeća

Zaposlenost

Promet

BDV

 

Broj

%

Broj

%

mil. din.

%

mil. din

%

Razmenlјivi sektori

58.174

18,4

271.151

22,9

1.804.178

20,3

306.643

17,2

Prerađivačka ind.

50.044

15,8

217.296

18,3

1.290.529

14,5

238.99

13,4

Ostali razmenlјivi

8.131

2,6

53.855

4,5

513.649

5,8

67.653

3,8

Nerazmenjivi sektori

257.238

81,4

497.399

41,0

3.909.678

44,0

657

36,9

Građevinarstvo

23.240

7,4

57.400

4,9

348.289

3,9

78.109

4,4

Trgovina

94.605

29,9

214.897

18,1

2.577.132

29,0

256.441

14,4

Stručne. naučne. inovac. i tehn. delat.

36.926

11,7

55.345

4,7

262.241

3,0

90.383

5,1

Ostali nerazmenlјivi

102.466

32,4

169.757

14,3

722.016

8,1

232.43

13,0

Ukupno MSPP

315.412

99,8

768.550

64,9

5.713.857

64,3

964.007

54,1

Neravnomerna regionalna distribucija aktivnosti MSPP

Privredu Srbije karakteriše velika disproporcija u nivou ekonomske razvijenosti između regiona i oblasti što dugoročno posmatrano predstavlјa veliko razvojno ograničenje. Iako MSPP dominiraju u svim regionima i većini regionalnih oblasti Srbije uočlјiva je njihova koncentracija u ekonomski razvijenijim regionima i oblastima. MSPP najrazvijenijeg Beogradskog regiona čine 1/3 ukupnog broja i angažuju 1/5 ukupne zaposlenosti nefinansijskog sektora. Posmatrano prema BDV po zaposlenom, MSPP sektor u Beogradskom regionu je za 2,0 puta produktivniji u odnosu na region Južne i Istočne Srbije, za 1,7 puta u odnosu na region Šumadije i Zapadne Srbije i za 1,3 puta u odnosu na region Vojvodine. Velika neravnomernost u postignutom stepenu razvoja postoji i na nivou oblasti. Odnos BDV po zaposlenom MSPP najrazvijenije (Beogradske) oblasti i najmanje razvijene (Pčinjske) oblasti iznosi 2,3:1.

GRAFIKON 4: Procenat regionalnog učešća MSPP u Srbiji

TABELA 8: Struktura MSPP sektora po regionima (Izvor: RSJP na osnovu podataka RZS)

 

Broj preduzeća

Zaposlenost

Promet

BDV

Izvoz

Uvoz

Broj

%

Broj

%

mlrd din.

%

mlrd din.

%

mlrd din.

%

mlrd din.

%

Beogradski

99.888

31,6

250.092

21,1

2.500

28,1

418

23,5

178

14,8

572

31,4

Vojvodina

83.466

26,4

208.561

17,6

1.587

17,9

261

14,7

171

14,2

231

13,9

Šumadija i Zapadna Srbija

80.885

25,6

187.744

15,8

1.050

11,8

184

10,3

111

9,2

130

7,8

Južna i Istočna Srbija

51.173

16,2

122.153

10,3

579

6,5

100

5,6

59

4,9

56

3,4

Ukupno MSPP

315.412

99,8

768.550

64,9

5.715

64,3

964

54,1

519

43,2

938

56,5

RAS

Izradu sajta podržao RAS
Razvojna agencija Srbije

Kontakt

Jugoistočna razvojna mreža

Kej kola Srpskih Sestara 3/2
18000 Niš

email. office@jrm.rs
Internet. www.jrm.rs

Kancelarija u Zaječaru:
Trg Oslobođenja 1
19000 Zaječar

tel. 019 426 376

Google Maps

Štampa

Please publish modules in offcanvas position.